Рекомендації з впровадження та оцінки ефективності роботи світлофорного регулювання дорожнього руху - файл n1.rtf

Рекомендації з впровадження та оцінки ефективності роботи світлофорного регулювання дорожнього руху
Скачать все файлы (17882.7 kb.)

Доступные файлы (1):
n1.rtf17883kb.11.01.2014 00:17скачать

n1.rtf

  1   2   3   4   5   6   7   8ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх справ України і Національної академії наук України

____ 2005 № ___/___

РЕКОМЕНДАЦІЇ


з впровадження та оцінки ефективності роботи світлофорного регулювання дорожнього руху

1. Загальні положення


1.1. Причини впровадження світлофорного регулювання

Швидке зростання автомобільного парку України та збільшення насиченості міст автомобільним транспортом змінюють умови дорожнього руху. У години “пік” інтенсивність руху на окремих магістралях міст досягає максимального значення, а пропускна спроможність окремих елементів вулично-дорожньої мережі знижується настільки, що виникають затори. З метою підвищення пропускної спроможності в останні роки проводиться реконструкція вулично-дорожньої мережі, розроблені і впроваджені у виробництво нові технічні засоби дослідження руху транспорту та пішоходів, створені сучасні автоматизовані системи керування дорожнім рухом.

Розробляються проекти відокремлення транспортних потоків та роз'єднання їх з рухом пішоходів. Для міст з існуючою забудовою вирішення цього питання досягається двома шляхами:

1) реконструкцією міських вулиць та пристосуванням їх до руху транспорту;

2) пристосуванням руху до існуючої забудови вуличної мережі.

В першому випадку досягається найбільш повний містобудівний ефект, проте мають місце радикальні заходи по знесенню споруд і чималі одноразові витрати. Другий шлях пов’язаний з деякими обмеженнями для транспорту і зменшенням, як правило, ефективності його використання, але вимагає порівняно невеликих витрат. Вдале поєднання обох шляхів дозволяє забезпечити в певних умовах найкраще вирішення проблем. Перелічені негативні наслідки автомобілізації повинні бути зведені до мінімуму вирішенням тих чи інших наукових або інженерних задач.

Потужні і дійові засоби вирішення подібних задач – засоби організації дорожнього руху, що знаходять все більше розповсюдження завдяки їх високій ефективності, простоті та економічності.

Найбільш перспективним підходом у вирішення транспортних проблеми є введення автоматизованого керування рухом на автомобільних дорогах, що дозволяє збільшити пропускну спроможність доріг на 30-40%, а швидкість руху автомобілів – на 20-40 км/год.

1.2. Головна вимога до світлофорного регулювання дорожнього руху

Світлофорне регулювання повинно бути безпечним. Статтею 3 Конституції України визнано, що людина, її життя і здоров’я, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Застосування будь-яких методів обґрунтування введення світлофорного регулювання або призначення режимів його роботи з урахуванням грошової вартості людського життя та її здоров’я, є хибним, а також таким, що порушує норми людської моралі.

Будь-які методи обґрунтування введення світлофорного регулювання або внесення змін в режими його роботи (або відмова від них), в тому переліку і ті, що ґрунтуються на визначені абсолютної або відносної економії коштів, можуть бути застосовані лише після того, як безумовно виявлено в повному обсязі всі причин та фактори, які призводять до виникнення ДТП з потерпілими людьми, а також чітко встановлено, що заходи щодо їх безумовного усунення не вимагають введення світлофорного регулювання, внесення змін в режими його роботи (або відмова від них).

Світлофорне регулювання повинно не лише не створювати аварійні ситуації, а навіть профілактувати їх виникнення. Покращення умов дорожнього руху не повинно здійснюватись за рахунок погіршення його безпеки.

1.3. Стадійність впровадження світлофорного регулювання на магістралі або в мікрорайоні

1.3.1. Впровадження не скоординованого світлофорного регулювання на перехрестях магістральних вулиць, віддалених один від одного на значку відстань без інтенсивного руху пішоходів та впровадження ТВП на пішохідних переходах з інтенсивністю руху пішоходів.

1.3.2. Відповідно до збільшення щільності впроваджених ТВП і світлофорних об’єктів та скороченням середніх відстаней між ними до 800м – впровадження координованого без центрового світлофорного регулювання на перехрестях.

1.3.3. Створення центрального управляючого пункту системи координованого світлофорного регулювання з подальшим формуванням глобальної загальноміської системи.

1.4. Мета застосування світлофорного регулювання

1.4.1. Забезпечення заздалегідь заданого порядку пропускання транспорту та пішоходів через перехрестя.

1.4.2. Усунення причин та умов виникнення дорожньо-транспортних пригод й аварійних ситуацій або зменшення їх кількості.

1.4.3. Найбільш повне використання пропускної здатності доріг та дорожніх споруд (мостів, шляхопроводів тощо) при їх перевантаженні рухом транспортних засобів.

1.4.4. Звільнення від функцій регулювання руху працівників ДАІ.

1.4.5. Створення зручних умов руху для пішоходів і водіїв.

1.4.6. Реалізація координованого управління рухом транспортних потоків на перехрестях в межах магістралі чи району шляхом створення умов для руху груп („пачок”) транспортних засобів з максимально рівномірною та однорідною швидкістю.

1.4.7. Забезпечення пріоритетності руху пішоходів або окремих видів міського пасажирського транспорту.
2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Регулювання дорожнього руху – процеси розподілення руху у часі або просторі згідно схем його організації. Розподілення дорожнього руху у часі здійснюється шляхом світлофорного регулювання або регулювальником.

Світлофорне регулювання (СР) – примусове розділення у часі права на рух територією світлофорного об’єкту відмеженою “стоп”-лінією.

Світлофорний об’єкт (СО) – ділянка вулично-шляхової мережі, що використовується конфліктуючими між собою транспортними або транспортними та пішохідними потоками різних напрямків, рух яких регулюється світлофорною сигналізацією.

Напрямок – очікуєма спрямованість руху учасника дорожнього руху (рис.1).

Такт – період часу, протягом якого на світлофорному об’єкті не змінюється комбінація ввімкнутих сигналів світлофорів.Рис.1. Схема напрямків руху.

Головний такт – такт, під час якого дозволяється рух потоків визначеного напрямку (тобто на цьому напрямку горить дозволяючий сигнал світлофора, а на всіх інших забороняючий). Протяжність головного такту позначається tгол.

Фаза – сукупність такту, при якому дозволяється рух транспорту або пішоходів у групі напрямків та перехідного інтервалу, під час якого здійснюється підготовка до передачі права на рух транспорту або пішоходів наступній групі напрямків (рис.2). Протяжність фази позначається tф.

Перехідний інтервал – період часу, протягом якого передається право на рух з одного конфліктуючого напрямку до іншого. Сигнали світлофорів змінюються з дозволяючого на забороняючий з одного конфліктного напрямку та із забороняючого на дозволяючий з другого конфліктного напрямку. Протяжність перехідного інтервалу позначається tпр.


  1   2   3   4   5   6   7   8
Учебный текст
© perviydoc.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации