Примірна інструкція з охорони праці під час виконання токарних робіт для учнів професійно-технічних навчальних закладів - файл n1.docx

Примірна інструкція з охорони праці під час виконання токарних робіт для учнів професійно-технічних навчальних закладів
Скачать все файлы (57.9 kb.)

Доступные файлы (1):
n1.docx58kb.28.01.2014 10:09скачать

n1.docx

http://otipb.at.ua/23/14-35-40.jpg

Примірна інструкція з охорони праці під час виконання токарних робіт для учнів професійно-технічних навчальних закладів

Затверджено Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.12.2003 № 832

Узгоджено Національний науково-дослідний інститут охорони праці Держнаглядохоронпраці України Лист від 15.12.2003 № 764

Ця Примірна інструкція поширюється на ПТНЗ, організації і підприємства, які впроваджують навчальні процеси.
Примірна інструкція може бути використана під час профільного навчання і занять з трудового навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, в інших навчальних закладах під час виробничої практики на підприємстві, під час професійної підготовки кадрів на підприємстві.
Ця Примірна інструкція надає типові ситуації у роботі і не вичерпує усіх вимог безпеки для професії токар. Поряд із її вимогами треба знати і виконувати вимоги, що надаються іншими джерелами, у першу чергу:
- інструкціями і технічними описами обладнання, інструменту;
- інструктажами з охорони праці, які учні одержують протягом роботи від викладача та інших осіб, на яких покладено проведення інструктажів;
- підручниками навчального закладу й іншою технічної літературою.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

17.12.2003 N 832


Про затвердження Примірної інструкції з охорони праці під час виконання токарних робіт для учнів професійно-технічних навчальних закладів

На виконання Законів України "Про охорону праці", "Про освіту"1060-12 НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Примірну інструкцію з охорони праці під час виконання токарних робіт для учнів професійно-технічних навчальних закладів (далі - Примірна інструкція), що додається.

2. Надрукувати цю Примірну інструкцію в Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України.

3. Департаменту розвитку професійно-технічної освіти (Супрун В.В), Науково-методичному центру професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України (Судаков Є.М.) забезпечити впровадження Примірної інструкції в професійно-технічні навчальні заклади.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника міністра Богомолова А.Г.

Міністр                                                                                                  В.Г.Кремень


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ
з охорони праці під час виконання токарних робіт для учнів професійно-технічних навчальних закладів


1. Загальні положення
1.1. Примірка інструкція з охорони праці під час проведення токарних робіт для учнів професійно-технічних навчальних закладів (далі - ПТНЗ) встановлює вимоги охорони праці для учнів ПТНЗ під час виробничого навчання і виконання робіт на робочих місцях за професією токар, у виробничих приміщеннях і в інших місцях, де згідно планів та програм виробничого навчання учні виконують практичні роботи і одержують навички безпечного виконання робіт.

1.2. Ця Примірна інструкція поширюється на ПТНЗ, організації і підприємства, які впроваджують навчальні процеси.

1.3. Примірна інструкція може бути використана під час профільного навчання і занять з трудового навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, в інших навчальних закладах під час виробничої практики на підприємстві, під час професійної підготовки кадрів на підприємстві.

1.4. При розробці Примірної інструкції враховано вимоги з охорони праці виготовлювачів устаткування при користуванні ним, а також відомості і вимоги, що внесені на підставі:
- аналізу документів з охороні праці для професії токар;
- описів і характеристик робіт; вимог технологічних регламентів з охорони праці до виробничих процесів, устаткування;
- наявності характерних небезпечних факторів і способів захисту від їхньої шкідливої дії на людину;
- аналізу характерних обставин і причин найбільш імовірних аварійних ситуацій, нещасних випадків і професійних захворювань;
- вивчення досвіду організації охорони праці, безпечних методів і прийомів роботи.

1.5. У ПТНЗ, який проводить навчання з професії токар, згідно з цією Примірною інструкцією розробляється інструкція з охорони праці на робочому місці під час проведення токарних робіт.

1.6. Вимоги охорони праці є обов'язковими для учнів, їх невиконання є порушенням навчальної та трудової дисципліни, за яке до них застосовуються заходи впливу відповідно до вимог ПТНЗ та законодавства.

1.7. Відповідальність за розробку інструкцій з охорони праці на робочому місці за професією токар і контроль за виконанням учнями цих інструкцій покладаються на керівника ПТНЗ.

1.8. Ця Примірна інструкція надає типові ситуації у роботі і не вичерпує усіх вимог безпеки для професії токар. Поряд із її вимогами треба знати і виконувати вимоги, що надаються іншими джерелами, у першу чергу:
- інструкціями і технічними описами обладнання, інструменту;
- інструктажами з охорони праці, які учні одержують протягом роботи від викладача та інших осіб, на яких покладено проведення інструктажів;
- підручниками навчального закладу й іншою технічної літературою.

1.9. Ця Примірна інструкція передбачає, що учні:
- не мають обмежень за віком, статтю і медичними показниками щодо робіт, до виконання яких вони допускаються;
- навчені належним чином загальним вимогам охорони праці та виробничої дисципліни під час теоретичного навчання;
- одержали протягом теоретичного навчання належні знання стосовно технології робіт, які належить виконувати, про устаткування, інструмент, пристосування тощо, з якими вони матимуть справу протягом виробничого навчання;
- одержують потрібні види інструктажів з охорони праці, передбачені вимогами охорони праці як загальними, так і діючими у системі професійно-технічної освіти;
- постійно знаходяться під належним керівництвом і наглядом викладача.

1.10. Первинний інструктаж з охорони праці проводить з учнем особа, призначена керівником ПТНЗ, перед початком виконання практичних робіт на токарному верстаті.

1.11. Повторний (періодичний інструктаж) з охорони праці проводиться з учнями один раз на 6 місяців.

1.12. Учні ПТНЗ під час роботи на токарних верстатах повинні забезпечуватися спецодягом, іншими засобами індивідуального захисту: бавовняний костюм, рукавиці, захисні окуляри.

1.13. Під час роботи на токарних верстатах перенесення вантажів учнями має становити не більш як 1/3 робочого часу в разі максимальної маси вантажу, що переноситься, а саме: 5,6-6,3 кг - для дівчат 16-17 років, 11,2-12,6 кг - для хлопців 16-17 років.

1.14. Під час виконання токарних робіт користуватися вантажопідіймальними механізмами неповнолітнім учням не дозволяється, цю роботу можна виконувати особам, яким виповнилося 18 років і які пройшли відповідне навчання.

1.15. Учні повинні мати навички в наданні першої (долікарської) допомоги при нещасному випадку.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи
2.1. Прийти на робоче місце заздалегідь для своєчасного і повного ознайомлення із всіма обставинами робочого дня до його настання. При незадовільному стані здоров'я треба повідомити викладача і звернутись до лікувально-профілактичного закладу.

2.2. Одягти спецодяг, привести його у належний стан так, щоб було зручно і безпечно працювати - довге волосся заправити, одяг застібнути. Взуття повинне бути на низьких підборах.

2.3. Перевірити наявність, справність і готовність до використання засобів індивідуального захисту, захисні окуляри, рукавиці слід мати при собі і використовувати при необхідності.

2.4. Отримати (при потребі) інструмент, пристосування, матеріали для роботи, додаткові засоби захисту і перевірити їхню справність. Зовнішнім оглядом переконатися:
у надійності кріплення всіх нарізних сполучень,
у легкості й плавності руху всіх ходових частин;
у справності струмоведучого шлангового кабелю і захисного заземлення.
Перевірити написи про термін випробування і безпечного використання; не користуватися, якщо термін прострочений.

2.5. Переконатися, що поблизу місця роботи немає легкозаймистих матеріалів, рідин.

2.6. Оглянути й упорядкувати робоче місце, прибрати усе зайве з-під ніг, якщо підлога слизька - потурбуватися, щоб її витерли або зробити це самому.

2.7. Підготувати робоче місце. Підготувати і розташувати інструмент, устаткування та матеріали на робочому місці так, щоб вони не заважали в роботі.

2.8. Перевірити міцність механічного закриття огороджень рухомих частин і електрообладнання.

2.9. Відрегулювати місцеве освітлення верстата так, щоб робоча зона була досить освітлена і світло не сліпило ока. Якщо потрібно, протерти арматуру й світильник.

2.10. Змастити при потребі верстат, при змащенні користуватися тільки відповідними пристосуваннями.

2.11. Розмістити шланги, що підводять охолоджувальну рідину так, щоб унеможливити їх зіткнення з різальним інструментом і частинами верстата, що рухаються. Охолоджувальну рідину подавати тільки насосом.

2.12. Приготувати гачок для видалення стружки.

2.13. Оглянути верстат і перевірити його справність на холостому ході і на низьких обертах, при цьому відійти трохи убік від небезпечної зони. При цьому перевірити:
- справність органів керування (механізмів головного руху, подачі, пуску, зупинки руху тощо);
- справність системи змащення й охолодження (переконатися в тому, що змащення й охолоджувальна рідина подаються нормально й безперебійно);
- справність фіксації важелів вмикання й вимикання (переконатися у неможливості мимовільного перемикання з холостого ходу на робочий);
- чи немає заїдань або зайвої слабини в частинах верстата, що рухаються, особливо в шпинделі, у поздовжніх і поперечних ковзанках супорта.

2.14. Перевірити підготовлений для обробки матеріал на відсутність у ньому таких вад і недоліків, що можуть привести до поломки верстата або травмування, а також - до браку в роботі.

2.15. Розкласти на робочому місці інструменти індивідуального користування в порядку, установленому викладачем. Перевірити стан ручних інструментів. Користуватися інструментами тільки за їх призначенням.

2.16. Установити робочі органи верстату і надійно закріпній їх. Надійно закріпити різальний інструмент.

2.17. Надягнути захисні окуляри.

2.18. Перед початком кожної роботи на верстаті викладач особисто перевіряє технічний стан верстата, справність інструменту й пристосувань, безпеку електропривода верстатів і тільки після його дозволу приступити до роботи.

2.19. Про всі виявлені несправності повідомити викладача і без його дозволу до роботи не приступати.

З. Вимоги безпеки під час роботи
3.1. Уважно стежити за роботою обладнання і його станом.

3.2. Виконувати встановлення на верстат різального інструмента під наглядом викладача, а пуск верстата до роботи - із його дозволу.

3.3. Установити і надійно закріпити різальній інструмент й оброблювану деталь.

3.4. Дотримувати протягом роботи на верстаті і під час його технічного обслуговування вимоги інструкції з його експлуатації або іншого документа, що його замінює (технічний опис, підручник тощо), а при виконанні обробки деталей - технологічних карт і умов.

3.5. Перевірити, щоб оброблювана деталь не виступала за межі верстата.

3.6. Стояти збоку руху оброблюваного матеріалу при обробці великих за розміром деталей.

3.7. Бути особливо уважним і обережним наприкінці обробки деталі на верстаті. При виході свердла з матеріалу заготовки зменшити його подачу.

3.8. Надягати захисні окуляри під час зачищення поверхонь деталей.

3.9. Зачищати деталі на верстаті напилком чи шкуркою, прикріпленими до твердої оправи. При роботі тримати рукоятку оправи лівою рукою.

3.10. Користуватися захисним мазями й пастами для змазування рук при застосуванні охолодженім емульсією, оліями, скипидаром і гасом.

3.11. Застосовувати захисні пристрої при обробці металів, що дають стружку, а також при дробленні сталевої стружки при обробці: спеціальні стружковідводники, прозорі екрани для захисту обличчя.

3.12. Застосовувати різці зі спеціальними стружкозламними пристроями при обробці в'язких металів, що дають суцільну стружку.

3.13. Остерігатися намотування стружки на оброблюваний предмет або різець і не направляти закручену стружку на себе. Користуватися стружкозламувачем.

3.14. Стежити за своєчасним видаленням стружки з робочого місця й верстата,

3.15. Застосовувати спеціальні щітки й обтиральний матеріал, для протирання устаткування. Зберігати використані обтиральні матеріали у спеціальних металевих шухлядах із кришками.

3.16. Зупинити верстат при виявленні стукоту, вібрації чи яких-небудь інших несправностей. Перед зупинкою верстата відвести різальний інструмент від деталі, після чого вимкнути двигун.

3.17. Зупинити верстат і негайно повідомити викладача про несправність електроустаткування, якщо на металевих частинах верстата виявляється електрична напруга - відчуття струму, або ж електродвигун працює на двох фазах (гуде), заземлювальний провід обірваний.

3.18. Зупинити верстат і вимикати електродвигун при:
- відлученні від верстата навіть на короткий час (якщо не доручене обслуговування двох чи декількох верстатів);
- тимчасовому припиненні роботи;
- перерві в подачі електроенергії;
- прибиранні, змащенні, чищенні верстата;
- виявленні несправності в устаткуванні;
- підтягуванні болтів, гайок і інших сполучних деталей верстата;
- розміщенні, вимірі та зніманні деталі;
- перевірці чи зачищенні крайки різця, що ріже;
- знятті й надяганні ременів на шківи верстата.

3.19. Застосовувати для укладання деталей, що оброблюються, належні пристосування.

3.20. Не захаращувати проходів і робочих місць готовою продукцією, матеріалами й відходами. Забраковані деталі й відходи складати тільки на спеціально відведене місце.

3.21. Укладати інструмент на призначені для нього місця при короткочасних перервах у роботі.

3.22. Вмикати і вимикати електрообладнання сухими руками.

3.23. При тривалому перебуванні в скованій позі в перервах виконувати рекомендовані фізкультурні вправи, а при безупинній роботі - влаштовувати перерви в роботі.

3.24. Постійно стежити за справним і безпечним станом інструменту, пристосувань, матеріалу й виробів; під час роботи з ними приділяти увагу вимогам безпеки праці.

3.25. Під час виконання слюсарних операцій на верстаті міцно закріплювати оброблювану деталь у лещатах або у затисках. Важіль лещат опускати плавно, щоб не одержати травму рук.

3.26. Не нахилятися до інструмента, що наточується, для спостереження за ходом заточення.

3.27. При користуванні гайковим ключем остерігатися його зриву, правильно накладати ключ на гайку і не повертати їм гайку ривком.

3.28. Під час роботи:
- не працювати на верстаті в рукавицях, а також із забинтованими пальцями без гумових напальчників,
- не тримати пальці рук біля патрону, бо це може привести до їх травми;
- не торкатися працюючих частин верстата;
- не перевіряти пальцями якість поверхні, що обпилюється;
- робити вимір оброблюваних деталей і знімати їх тільки після зупинки верстата,
- розбирати і регулювати інструмент, що ріже, після від'єднання верстата від живильної мережі;
- не підтримувати руками незакріплену деталь при обробці;
- зупиняти або гальмувати вимкнені робочі частині верстату тільки після його повної зупинки;
- не нахиляти голову близько до рухомих частин чи різального інструменту;
- не передавати й приймати предмети через обертові частини верстата;
- не випускати з-під різця довгу стружку;
- не знаходитись у площини обертання абразивного кола при заточуванні різального інструменту.

3.29. Під час роботи не дозволяється без викладача:
- змінювати робоче місце;
- починати нову роботу, особливо незнайому;
- змінювати методи й засоби виконання роботи, які задані викладачем;
- користуватись інструментом і застосуванням, безпечному поводженню з котрими не навчено;
- впроваджувати способи і прийоми роботи, безпечному виконанню яких не навчено;
- залишати робоче місце, знаходитись у виробничих приміщеннях, призначення і вимоги охорони праці в яких не відомі;
- виконувати розпорядження інших осіб, якщо це їм не доручено викладачем у присутності учня.

3.30. У разі несправності устаткування, або при сумнівах у його справності й небезпечності необхідно:
- припинити роботу, виконувані операції;
- вимкнути працюючі машини, зняти з них електроживлення;
- звернутися до викладача;
- взяти участь в усуненні виниклої несправності чи її локалізації, не порушуючи при цьому вимог охорони праці.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи
4.1. Зупинити верстат і вимкнути його.

4.2. Упорядкувати робоче місце: прибрати відходи, очистити верстати і столи від забруднення, акуратно скласти деталі й заготовки.

4.3. Прибрати інструмент, пристосування у відведені для них місця. Навести чистоту й порядок у шафці для інструмента.

4.4. Повідомити викладача про зауваження, що мали місце під час роботи, про прийняті чи необхідні заходи для їхнього усунення.

4.5. Вимити обличчя й руки теплою водою з милом чи прийняти душ.

4.6. Після закінчення робочого часу не затримуватися у виробничих приміщеннях.

5. Вимоги охорони праці в аварійних ситуаціях
5.1. У разі виникнення будь-якої аварійної ситуації безпосередньо на робочому місці, на сусідніх ділянках, при небезпеці для людей тощо слід негайно повідомити викладача або керівника роботи.

5.2. У випадку відключення електроенергії слід терміново вимкнути все електрообладнання, яке знаходиться в роботі, підключення його можна виконувати тільки після того, як напруга електромережі буде відповідати нормам.

5.3. При потраплянні людини під напругу треба негайно вимкнути електроживлення верстата чи ділянки, звільнити людину від впливу електричного струму, надати першу допомогу.

5.4. У разі скоєння нещасного випадку і травмування людей треба:
- повідомити про нещасний випадок викладача;
- звільнити потерпілого від дій травмуючого фактора;
- визначити його стан, щоб вирішити, яка потребується допомога - у першу чергу - чи є загроза життю і чи є потреба негайного проведення штучного дихання й масажу серця, при проведенні штучного дихання і закритого масажу серця не припиняти цих дій до появи самостійного дихання і серцевої діяльності у потерпілого до прибуття медичних фахівців; смерть потерпілого можуть встановити тільки вони;
- залучити для цих дій осіб, що можуть знаходитись поблизу для спільного надання допомоги й виклику медичної допомоги,
- при прибутті медичних фахівців надавати потрібну їм допомогу;
- якщо потерпілий зможе самостійно йти до лікувально-профілактичного закладу або у медпункт - супроводити його, бо в цей час його стан може раптово погіршитись;
- якщо це можливо, намагатися зберегти предмети й обставини, за яких скоївся нещасний випадок, при неможливості цього - запам'ятати суттєві факти і обставини;
- при розслідуванні нещасного випадку за потребою повідомити про всі обставини його скоєння.

Директор НМЦ ПТО МОН України                                                                      Судаков Є.М.

Зав. відділом БЖД НМЦ ПТО МОН України                                                        Дуброва Н.Й.
Учебный текст
© perviydoc.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации