Справочник - Мережа спеціалізованих вчених рад України станом на 12.05.2013 року - файл n1.doc

Справочник - Мережа спеціалізованих вчених рад України станом на 12.05.2013 року
Скачать все файлы (1399.5 kb.)

Доступные файлы (1):
n1.doc1400kb.10.01.2014 23:34скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Мережа спеціалізованих вчених рад

станом на 15 квітня 2013 року


Установа в якій функціонує спеціалізована вчена рада

Шифр

спеціалізованої вченої ради

Спеціальності


Термін повноважень

Наказ

ВАК/МОНМСУ
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Головна астрономічна обсерваторія НАН України

Д 26.208.01

01.03.01 «Астрометрія і небесна механіка»

01.03.02 «Астрофізика, радіоастрономія»

01.03.03 «Геліофізика і фізика Сонячної системи»

05.07.12 «Дистанційні аерокосмічні дослідження»

01.06.2011

01.06.2014

Наказ ВАК

02.06.2011 №505

ДВНЗ «Запорізький національний університет»

К 17.051.06

01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»

01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

01.03.2013 – 01.03.2016

Наказ МОНмолодьспорту

01.03.2013 № 310


ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Д 20.051.06

01.04.18 «Фізика і хімія поверхні»

01.04.24 «Фізика колоїдних систем»

15.04.2011 -15.04.2014

Наказ ВАК №305

01.04.2011

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

К 20.051.09

01.01.01 «Математичний аналіз»

01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

01.06.2010 -01.06.2013

Наказ ВАК

28.05.2010 №329

ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського»

К 41.053.07

01.04.07 «Фізика твердого тіла»

01.06.2010 -01.06.2013

Наказ ВАК

28.05.2010 №334

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Д 08.051.02

01.04.02 «Теоретична фізика»

01.04.03 «Радіофізика»

01.04.07 «Фізика твердого тіла»

25.01.2013 -25.01.2016

Наказ МОНмолодьспорту 25.01.2013 № 54

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

К 08.051.09

01.05.01 «Теоретичні основи інформатики та кібернетики»

01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

01.03.2013 – 01.03.2016

Наказ МОНмолодьспорту

01.03.2013 № 310


Донецький національний університет

К 11.051.05

01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»

01.03.2013 – 01.03.2016

Наказ МОНмолодьспорту

01.03.2013 № 310

Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України

Д 26.209.01

01.04.24 «Фізика колоїдних систем»

07.07.2010 -07.07.2013

Наказ ВАК 02.07.2010 № 479

Інститут геофізики ім. С.І.Субботіна

Д 26.200.01

04.00.22 «Геофізика»

27.12.2010 -27.12.2013

Наказ ВАК

27.12.2010 №492

Інститут гідромеханіки НАН України

Д 26.196.01

01.02.05 «Механіка рідини, газу та плазми»

01.04.06 «Акустика

25.01.2013 -25.01.2016

Наказ МОНмолодьспорту 25.01.2013 № 54

Інститут електрофізики і радіаційних технологій НАН України

Д 64.245.01

01.04.07 «Фізика твердого тіла»


12.07.2010 -12.07.2013

Наказ ВАК

28.05.2010 №331

Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України

Д 26.194.02

01.05.01 «Теоретичні основи інформатики та кібернетики»

01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем»

01.11.2010 -06.10.2013

Наказ ВАК

12.10.2010 №653

Інститут магнетизму НАН України та НАН України

Д 26.248.01

01.04.02 «Теоретична фізика»

01.04.11 «Магнетизм»

29.06.2010 -29.06.2013

Наказ ВАК

28.05.2010 №333

Інститут математики НАН України

Д 26.206.01

01.01.01 «Математичний аналіз»

01.01.03 «Математична фізика»


11.10.2010 -11.10.2013

Наказ ВАК

07.10.2010 №628

Інститут математики НАН України

Д 26.206.02

01.01.02 «Диференціальні рівняння»

01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична статистика»

01.01.07 «Обчислювальна математика»

01.02.01 «Теоретична механіка»

11.10.2010 -11.10.2013

Наказ ВАК

07.10.2010 №629

Інститут математики НАН України

Д 26.206.03

01.01.04 «Геометрія та топологія»

01.01.06 «Алгебра та теорія чисел»

25.10.2010 -25.10.2013

Наказ ВАК

07.10.2010№630

Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України

Д 26.168.01

01.04.13 «Фізика металів»


14.07.2010 -14.07.2013

Наказ ВАК

01.07.2010 №443

Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України

Д 26.168.02

01.04.07 «Фізика твердого тіла»

01.04.18 «Фізика і хімія поверхні»

01.04.22 «Надпровідність»

14.07.2010 -14.07.2013

Наказ ВАК

01.07.2010 №444

Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України

Д 26.166.01

01.02.01 «Теоретична механіка»

01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»

01.07.2010 -01.07.2013

Наказ ВАК

05.07.2010 №490

Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України

Д 35.195.01

01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»

01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

01.03.2013 – 01.03.2016

Наказ МОНмолодьспорту

01.03.2013 № 310

Інститут прикладної математики і механіки НАН України

Д 11.193.01

01.02.01 «Теоретична механіка»

22.12.2010 -22.12.2013

Наказ ВАК

27.12.2010 №935

Інститут прикладної математики і механіки НАН України

К 11.193.02

01.01.01 «Математичний аналіз»

01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична статистика»

03.05.2011 -

03.05.2014

Наказ ВАК

04.05.2011№381

Інститут прикладної математики і механіки НАН України

Д 11.193.03

01.01.02 «Диференціальні рівняння»

03.05.2011 -

03.05.2013

Наказ ВАК

04.05.2011 №383

Інститут прикладної фізики НАН України

К 55.250.01

01.04.02 «Теоретична фізика»

01.04.20 «Фізика пучків заряджених частинок»

03.05.2011 -03.05.2014

Наказ ВАК

04.05.2011 №382

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України

Д 26.207.01

01.04.07 «Фізика твердого тіла»

01.04.13 «Фізика металів»

27.12.2010 -27.12.2013

Наказ ВАК

28.12.2010 №985

Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України

Д 64.180.01

01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»

26.01.2011 -26.01.2014

Наказ ВАК

31.01.2011 №81

Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України

Д 64.157.01

01.04.03 «Радіофізика»

01.04.04 «Фізична електроніка»

04.00.22 «Геофізика»

28.04.2010 -28.04.2013

Наказ ВАК

19.04.2010 №218

Інститут термоелектрики НАН України і МОНМС України

Д 76.244.01

01.04.01 «Фізика приладів, елементів і систем»

01.07.2010 -01.07.2013

Наказ ВАК

01.07.2010 №447

Інститут фізики конденсованих систем НАН України

Д 35.156.01

01.04.02 «Теоретична фізика»

01.04.07 «Фізика твердого тіла»

01.04.24 «Фізика колоїдних систем»

21.05.2010 -21.05.2013

Наказ ВАК

19.04.2010 №217

Інститут фізики НАН України

Д 26.159.01

01.04.04 «Фізична електроніка»

01.04.05 «Оптика, лазерна фізика»

01.04.07 «Фізика твердого тіла»

01.04.15 «Фізика молекулярних та рідких кристалів»

26.10.2012 -26.10.2015

Наказ МОНмолодьспорту

26.10.2012 №1206

Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України

Д 26.199.01

01.04.01 «Фізика приладів, елементів і систем»

01.04.07 «Фізика твердого тіла»

01.07.2010 -01.07.2013

Наказ ВАК

01.07.2010 №445

Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України

Д 26.199.02

01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків»

25.01.2013 -25.01.2016

Наказ МОНмолодьспорту 25.01.2013 № 54

Інститут фізичної оптики НАН України

Д 35.071.01

01.04.05 «Оптика, лазерна фізика»

01.04.07 «Фізика твердого тіла»

10.04.2010 -19.04.2013

Наказ ВАК

12.03.2010 №147

Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України

К 26.179.02

01.04.19 «Фізика полімерів»

25.01.2013 -25.01.2016

Наказ МОНмолодьспорту 25.01.2013 № 54

Інститут ядерних досліджень НАН України

Д 26.167.01

01.04.16 «Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій»

31.05.2010 -31.05.2013

Наказ ВАК

28.05.2010 №332

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.08

01.04.02 «Теоретична фізика»

01.04.14 «Теплофізика та молекулярна фізика»

03.00.02 «Біофізика»

01.07.2010 -01.07.2013

Наказ ВАК

01.07.2010 №441

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.09

01.05.01 «Теоретичні основи інформатики та кібернетики»

01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем»

17.05.2012 -17.05.2015

Наказ МОНмолодьспорту

17.05.2012 №594

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.18

01.01.06 «Алгебра та теорія чисел»

01.01.08 «Математична логіка, теорія алгоритмів і дискретна математика»

02.07.2010 -02.07.2013

Наказ ВАК

01.07.2010 №440

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.23

01.04.05 «Оптика, лазерна фізика»

01.04.07 «Фізика твердого тіла»

01.04.13 «Фізика металів»

13.07.2010 -13.07.2013

Наказ ВАК

01.07.2010 №442

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.31

01.04.03 «Радіофізика»

01.04.08 «Фізика плазми»

01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків»

18.04.2011 -18.04.2014

Наказ ВАК

01.04.2011 №306

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.35

01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

01.05.04 «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень»

06.10.2010 -06.10.2013

Наказ ВАК

12.10.2010 №655

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.37

01.01.02 «Диференціальні рівняння»

01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична статистика»

01.06.2010 -01.06.2013

Наказ ВАК

28.05.2010 №315

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.42

04.00.05 «Геологічна інформатика»

04.00.22 «Геофізика»

17.05.2012 -17.05.2015

Наказ МОНмолодьспорту

17.05.2012 №594

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.47

01.03.02 «Астрофізика, радіоастрономія»

01.03.03 «Геліофізика і фізика Сонячної системи»

28.03.2013 – 28.03.2016

Наказ МОН

28.03.2013 № 382

Львівський національний університет імені Івана Франка

Д 35.051.09

01.04.02 «Теоретична фізика»

01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків»

01.04.13 «Фізика металів»

29.11.2011 -29.11.2014

Наказ МОНмолодьспорту

29.11.2011 №1380

Морський гідрофізичний інститут НАН України

Д 50.158.02

04.00.22 «Геофізика»

01.07.2010 -01.07.2013

Наказ ВАК

05.07.2010 №489
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Учебный текст
© perviydoc.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации