Цимбалюк О.А. Збірник тестів з основних розділів нормативної програми дисципліни Основи економічної теорії та рейтингової оцінка знань - файл n1.doc

Цимбалюк О.А. Збірник тестів з основних розділів нормативної програми дисципліни Основи економічної теорії та рейтингової оцінка знань
Скачать все файлы (484.5 kb.)

Доступные файлы (1):
n1.doc485kb.01.04.2014 06:31скачать

n1.doc

1   2   3   4
Основні тести й задачі, які внесені до екзаменаційних білетів з дисципліни „Основи економічної теорії”
Задача №1

Яка кількість грошей необхідна для обігу, якщо річний обсяг продаж становить 3 млн.грн., гривня обслуговує 10 товарних продаж на рік.
Задача №2

Обмінний курс української гривні становив 3,55грн. за долар, німецької марки 2,1 марки за долар. Визначити курс німецької марки до гривні.
Задача №3

Ціна української гривні у доларах виросла з 2 грн. до 2,5 грн. за 1 долар. Визначити, як змінилась ціна імпортованого магнітофону, що продається у країні за 200 грн.
Задача №4

Ціна споживчого кошика поточного року становить 560 грошових одиниць, а минулого року - 520. Індекс цін минулого року становив 105%. Визначити:

 1. індекс цін поточного року;

 2. темп інфляції.


Задача №5

Грошова одиниця країни втратила 25% золотого вмісту. Водночас вартість золота зросла на 15%, середній рівень продуктивності праці -10%. Визначити, як на динаміку зазначених факторів відреагують товарні ціни:

 1. у паперових грошах;

 2. у золотих грошах.


Задача №6

Яку функцію виконують гроші, надаючи вартості товару вартості ціни:

 1. міра вартості;

 2. засобу обігу;

 3. засобу платежу.


Задача №7

Що є зовнішньою формою виявлення вартості товару:

 1. споживчі властивості товару;

 2. мінова вартість;

 3. визначена виробником ціна товару.


Задача №8

Яке з визначень розкриває сутність вартості:

 1. вартість товару – це матеріальні витрати виробника на виробництво товару;

 2. вартість товару – це витрачена праця робітника на виготовлення товару;

 3. вартість товару – це суспільна праця, втілена в товарі.


Задача №9

В якій з відповідей найглибше розкрито предмет економічної теорії:

 1. це наука, що вивчає виробничі відносини в їх взаємодії з розвитком продуктивних сил;

 2. це наука, що вивчає закони, які управляють виробництвом і розподілом матеріальних благ;

 3. це наука, що вивчає закони розвитку економічної системи.


Задача №10

Яке з положень комплексно розкриває функції економічної теорії:

 1. економічна теорія повинна розкривати економічні закони;

 2. економічна теорія виконує практичну пізнавальну функцію та формує економічні мислення;

 3. економічна теорія розробляє наукові основи управління господарством.


Задача №11

Яке з положень правильно характеризує структуру суспільного способу виробництва:

 1. це єдність продуктивних сил і техніко-економічних відносин;

 2. це єдність продуктивних сил, виробничих відносин і відносин економічної власності;

 3. це єдність економічної та юридичної власності.


Задача №12

Визначити ціну продажу 1 акції у 1000грн, якщо розмір річного дивіденду 30% на акцію, а сума позичкового банківського відсотка 20%. Якою буде курсова (продажна) ціна акції?
Задача №13

За перші 5 років деформування економіки роздрібні ціни в Україні зросли у 120 разів, а грошові доходи населення у 20 разів. Як змінилися за цей час реальні доходи населення?
Задача №14

Фірма виробила 100 000 телевізорів на рік, собівартість одного – 200грн, а ціна продажу з НДС – 500 грн. Визначити, як зміниться прибуток фірми, якщо вона змінить собівартість на 10%. Визначити, якою буде норма прибутку фірми до і після знижки собівартості.
Задача №15

Індекс цін у минулому році був 110%, в поточному – 121%. Визначити темпи інфляції в поточному році, це він означає.
Задача №16

Визначити коефіцієнт цінової еластичності за умови, що ціна товару зросла з 1,5грн. до 2грн., а обсяг попиту скоротився з 1000 до 900 одиниць. Що таке еластичний і нееластичний попит, на що впливає Едр ?
Задача №17

Фірма, що продає холодильники, знизила на них ціну з 500 одиниць до 400. Обсяг продаж збільшився з 100 до 140 холодильників на 1 місяць. Визначити еластичність попиту на цей товар.
Задача №18

У минулому році вартість повного набору продуктів у США становила 5000$, а в Україні 12000грн. Визначити паритет купівельної спроможності $до гривні.
Задача №19

Банк має депозити від своїх клієнтів на суму 250 млн. грн. і виплачує їм 10% річних, водночас банк надав позики на 200 млн. грн. терміном на 2 роки зі ставкою 25% річних. Визначити річний прибуток банку.
Задача №20

Укладено контракт на 100тис $ курс 1 грн. до $ був 2,6. Визначити валютну економіку чи збиток, якщо курс знецінився до 3,5.

Задача №21

З 20 млн. осіб, що мали роботу протягом року, було звільнено 1 млн. 200 тис. осіб, 34 млн. осіб безробітних. Визначити загальну кількість зайнятих, кількість безробітних, рівень безробіття.
Задача №22

У чому полягає зміст категорії „валовий національний продукт”, ВНП:

 1. всі матеріальні блага вироблені протягом року у сфері виробництва;

 2. сукупність усіх вироблених протягом року товарів і наданих послуг;

 3. сукупність усіх вироблених протягом року предметів споживання та наданих населенню послуг.


Задача №23

Національний дохід України у 1996 р. становив 136 млн. грн. У 1998 р. його виробництво знизилось на 25%. У 1996 р. в економіці України було зайнято 25 млн. грн., в 1998 – 21 млн. грн. Визначити: величину отриманого в 1998 році національного доходу, відповідну продуктивність праці 1996 р., 1998 р.
Задача №24

Загальні витрати фірми представлені формулою ТС =100+3Q; Q – кількість одиниць продукту, що виробляється на місяць; ТС – загальні витрати фірми. Функція попиту на продукцію фірми виражена Р=200-Qд ; Р – ціни одиниці продукції; Qд – обсяг попиту на продукцію фірми. Визначити загальний дохід монополіста ТС, якщо він випускає 20 одиниць продукції на місяць.

Відповіді на тести з дисципліни

Основи економічної теорії”


 1. Вступ до економічної теорії.
запитання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

відповіді

В

А,В

А,Б

Б

В

Б

Б

А

В

Б 1. Науково-технічна революція (НТР) та ефективність суспільної праці.
запитання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

відповіді

Б

А,В

В

В

Б

Б

А

В

А

В 1. Формування основ постіндустріальної цивілізації.
запитання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

відповіді

А,Б

Б

А,Б

А,Б

Б,В

А,Б

В

Б

В

А,Б 1. Товар і його властивості.
запитання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

відповіді

В

Б

А,В

В

В

В

В

В

Б

Б 1. Функції грошей як загального еквівалента.
запитання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

відповіді

Б

Б

А

А

А

А

Б

Б

Б

А 1. Ринок і його структура.
запитання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

відповіді

В

Б

Б

В

А

Б

В

В

А

А,Б 1. Конкуренція і монополія в ринковій системі.
запитання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

відповіді

Б

В

А,Б

В

А,Б

А

А,В

Б

А,В

Б,В
 1. Економічна природа попиту та пропозиції.
запитання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

відповіді

Б

А

Б

А

А

А

А

А,Б

А,Б

А,Б9. Витрати виробництва і прибуток.


запитання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

відповіді

В

В

Б,В

А

В

В

В

В

Б

А,Б10. Макроекономічний рівень господарювання і система національних рахунків.запитання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

відповіді

Б

Б

Б,В,Г

В,Г

Б,В,Г

А,В

В

Б

А,Б

А11. Економічна рівновага і циклічність суспільного виробництва.


запитання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

відповіді

Б

В

Б

В

В

А

В

А

В

Б12. Макроекономічна нестабільність: безробіття.


запитання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

відповіді

Б,В

Б

Б

Б

Б

Б

Б

В

Б

В13. Макроекономічна нестабільність: інфляція.


питання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

відповіді

В

Б

В

В

Б,В

Б,В,Г

Б

А

В

А,В14. Сутність і структура фінансової і банківської систем у суспільному відтворенні.


запитання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

відповіді

В

Б

В

Б

А,В

Б,В

Б

Б

А,В

В15. Зарплата і доходи від індивідуальної трудової діяльності.


запитання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

відповіді

Б

В

Б

А,В

В

А,Б,В

Б,В

В

Б

Б16. Валютна система України.


запитання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

відповіді

В,Г

Б

Б,В

Б

В,Г

А,В

А

Б

Б

А,В


17. Суть і форми міжнародних економічних відносин.


запитання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

відповіді

Б

А,Б,В

Б

А

В

Б

А

А,Б,В

А,Б

А,В


18. Економічні аспекти глобальних проблем.


запитання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

відповіді

Г

Б

Б,В

Б

Б

А,Б

А,Б,Г

В

В

В


Критерії оцінок за тести:
10 відповідей правильних – оцінка „відмінно”.

8 відповідей правильних – оцінка „добре”.

7 відповідей правильних – оцінка „задовільно”.

6 відповідей і менше правильних – оцінка „незадовільно”.

Література


 1. Основи економічної теорії. Політ – економічний аспект. Підручник для вузів. За ред. Климка Г.Н., К., Знання. 2004

 2. Основи економічної теорії. Підручник. За ред. Мочорного С.В., К., 2003

 3. Воробйов Є.М. Економічна теорія в питаннях та відповідях. Харків, “Р.И.Ф.”, 2002

 4. Воробйов Є.М., Гриценко А.А., Ким М.Н. Экономическая теория. Харьков. 2001

 5. Морган Дж. Майкл. Руководство по изучению учебника «Экономика». С. Финчера, Р. Дорнбуша, Р. Шмалензи. Пер. с анг. – М., Дело, 1997

 6. Основи економічної теорії. Тести. Задачі. Кросфорди. За ред. Мочорного С. В., Устенка О.А., К., ВЦ “Академія”, 1998

 7. Берещук М.Я., Дмитрієв І.Б. Тестовий контроль та рейтингова оцінка знань студентів. Харків – ХДАМГ. 2001


ЗМІСТ
Стор.
Передмова…………………………………………………………….

3
Вимоги нормативної програми ПЗ 4. Економічна теорія ПЗ 4.1. «Основи економічної теорії»………………………………………..


4
Критерії оцінки виконання завдань комплексної контрольної роботи з дисципліни «Основи економічної теорії»………………..


5
Тематичний план розподілу навчальних годин з дисципліни “Основи економічної теорії”………………………………………...


6
Програма курсу «Основи економічної теорії»……………………..

7
Список рекомендованої літератури до вивчення дисципліни “Основи економічної теорії”………………………………………..


10
Картка модульно-рейтингового контролю політекономічних знань……………………………………………………………………


11
Навчальна програма дисципліни “Основи економічної теорії”…..

12

1.

Вступ до економічної теорії………………………………………….

13

2.

Загальні основи соціально – економічного розвитку………………

16
“НТР та ефективність суспільної праці”…………………………….

16
Тест на тему: «Формування основ постіндустріальної цивілізації»…………………………………………………………….


18
Тест на тему: “Товар і його властивості”……………………………

20
Тест на тему: “Функції грошей як загального еквівалента”……….

22
Тест на тему: “Ринок і його структура”……………………………..

24
Тест на тему: «Конкуренція і монополія в ринковій системі»………………………………………………………………..


26
Тест на тему: “Економічна природа попиту та пропозиції”……….

28
Тест на тему: “Витрати виробництва і прибуток”………………….

30
Тест на тему: “Макроекономічний рівень господарювання і система національних рахунків”……………………………………..


32
Тест на тему: „Економічна рівновага і циклічність суспільного виробництва”…………………………………………………………..


34
Тест на тему: „Макроекономічна нестабільність. Безробіття”…….

36
Тест на тему: „Макроекономічна нестабільність: інфляція”………

38
Тест на тему: „Сутність і структура фінансової і банківської системи у суспільному відтворенні”………………………………


40
Тест на тему: „Валютна система України”………………………….

42
Тест на тему: „Зарплата і доходи індивідуальної трудової діяльності”……………………………………………………………..


44
Тест на тему: „Суть і форми міжнародних економічних відносин”……………………………………………………………….


46
Тест на тему: „Економічні аспекти глобальних проблем”…………

48
Основні тести й задачі, які внесені до екзаменаційних білетів з дисципліни „Основи економічної теорії”……………………………


50
Відповіді на тести з дисципліни „Основи економічної теорії”…….

54
Критерії оцінок за тести…………………………………….

56
Література………………………………………………………………

57


Навчальне видання
Збірник тестів з основних розділів нормативної програми дисципліни “Основи економічної теорії” та рейтингова оцінка знань студентів (для студентів 3 курсу всіх форм навчання спец.6.092101 «Промислове та цивільне будівництво», 6.092103 «Міське будівництво та господарство», 6.09210103 «Охорона праці в будівництві»).
Олексій Антонович ЦимбалюкВідповідальний за випуск: О.А. Шекшуєв
Редактор: С.Д. Сусло

План 2005, поз.

____________________________________________________________________

Підп. до друку ________ Формат 60х84 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі Умов. – друк. арк. 2,8 Обл. – вид. арк. 3,6

Замовл. № ___________ Тираж 150 прим. Ціна договірна

____________________________________________________________________


61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

____________________________________________________________________

Сектор оперативної поліграфії ЮЦ ХНАМГ


61002, Харків, вул. Революції, 12

1   2   3   4
Учебный текст
© perviydoc.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации