Лісівництво і агролісомеліорація. Збірник наукових праць. Випуск 115 - файл n1.doc

Лісівництво і агролісомеліорація. Збірник наукових праць. Випуск 115
Скачать все файлы (38271 kb.)

Доступные файлы (1):
n1.doc38271kb.01.04.2014 05:57скачать

n1.doc

1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   57

Хід росту модальних букових деревостанів Криму (свіжа бучина, бонітет ІІ, = 27,1 м)

Вік, років

Деревостан

середня висота, м

середній діаметр, см

кількість стовбурів, шт.

сума площ перерізу, м2·га-1

видове число

запас, м3·га-1

зміна запасу, м3·га-1

середня

поточна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2,8

1,7

12883

2,8

0,832

7

0,7

-

15

4,6

3,3

7064

6,1

0,721

20

1,4

2,7

20

6,5

5,2

4323

9,2

0,654

39

1,9

3,7

25

8,3

7,2

2930

12,0

0,609

61

2,4

4,3

30

10,1

9,3

2136

14,5

0,577

84

2,8

4,7

35

11,8

11,4

1642

16,7

0,552

108

3,1

4,8

40

13,3

13,4

1314

18,6

0,532

132

3,3

4,8

45

14,8

15,4

1085

20,3

0,517

155

3,5

4,7

50

16,2

17,4

919

21,8

0,504

178

3,6

4,5

Продовження табл. 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

55

17,5

19,2

794

23,0

0,493

199

3,6

4,2

60

18,7

21,0

698

24,2

0,484

218

3,6

3,9

65

19,8

22,7

623

25,2

0,476

237

3,6

3,7

70

20,8

24,3

562

26,0

0,469

254

3,6

3,4

75

21,7

25,8

513

26,8

0,464

269

3,6

3,1

80

22,5

27,2

472

27,4

0,459

284

3,5

2,9

85

23,3

28,5

438

28,0

0,454

297

3,5

2,6

90

24,0

29,8

409

28,6

0,450

309

3,4

2,4

95

24,7

31,0

385

29,0

0,447

320

3,4

2,2

100

25,2

32,1

364

29,4

0,444

330

3,3

2,0

105

25,8

33,1

346

29,8

0,441

339

3,2

1,8

110

26,3

34,1

330

30,1

0,439

347

3,2

1,7

115

26,7

35,0

316

30,4

0,437

355

3,1

1,5

120

27,1

35,9

303

30,7

0,435

362

3,0

1,4

Продовження табл. 5

Вік, років

Частина, що вирубується

Загальна продуктивність, м3·га-1

Загальний приріст,

м3·га-1

середня висота, м

середній діаметр, см

Кількість стовбурів, шт.

запас, м3·га-1

середній

поточний

1

10

11

12

13

14

15

16

10

-

-

-

-

7

0,7

-

15

3,1

1,7

5819

3

36

2,4

5,9

20

4,4

2,8

2741

6

60

3,0

4,8

25

5,7

4,0

1393

7

89

3,6

5,7

30

7,0

5,3

794

8

120

4,0

6,2

35

8,2

6,6

494

8

153

4,4

6,5

40

9,3

7,8

328

9

185

4,6

6,5

45

10,4

9,1

229

9

217

4,8

6,4

50

11,5

10,4

166

9

249

5,0

6,3

55

12,4

11,6

125

9

279

5,1

6,0

60

13,4

12,8

96

9

307

5,1

5,7

65

14,2

13,9

76

9

334

5,1

5,4

70

15,0

15,0

61

8

359

5,1

5,1

75

15,7

16,1

49

8

383

5,1

4,7

80

16,4

17,1

41

8

405

5,1

4,4

85

17,1

18,0

34

7

426

5,0

4,1

90

17,7

18,9

29

7

445

4,9

3,8

95

18,3

19,8

25

7

462

4,9

3,5

100

18,8

20,6

21

6

479

4,8

3,3

105

19,3

21,4

18

6

494

4,7

3,0

110

19,8

22,1

16

6

508

4,6

2,8

115

20,2

22,8

14

5

521

4,5

2,6

120

20,6

23,4

12

5

533

4,4

2,4


Порівняльний аналіз розроблених нормативів здійснювали аналітичним і графічним методами шляхом зіставлення їх основних таксаційних характеристик з аналогічними, що розміщені у таблицях ходу росту букових деревостанів Карпат [13] для 10 – 120-річних деревостанів ІІ бонітету. У результаті аналізу продуктивності модальних бучняків Криму і повних деревостанів Карпат установлено, що значення середньої висоти, суми площ перерізу та запасу кримських деревостанів (без урахування частини, що вирубується) є меншими порівняно з карпатськими на 1,4, 25,2 та 23,2 % відповідно. Середній і поточний прирости також менші на 23,7 і 18,3 %. Дещо інша ситуація спостерігається при зіставленні значень діаметра. Середнє його значення для бука кримського перевищує на 17,4 % аналогічний показник для бука європейського, що пояснюється переважно розбіжністю відносної повноти, оскільки її значення у віковому діапазоні від 10 до 120 років для модальних деревостанів свіжої бучини Криму становить 0,73 – 0,89.

Висновки. До цього часу були практично відсутні нормативно-довідкові дані, які б адекватно характеризували деревостани однієї з головних лісоутворювальних порід Кримського півострова – Fagus taurica Popl.

Нині букові ліси Криму переважно представленні різновіковими насіннєвими, змішаними за складом і простими за формою деревостанами IV – ІІ класів бонітету, що зростають у С2-гБк, С2-д-гБк, D2-гБк та D2-д-гБк. В межах едатопу їх діагностичні ознаки суттєво не відрізняються, тому об’єднання деревостанів бука доцільно здійснювати за типами лісу свіжих бучин (D2-гБк, D2-д-гБк) і субучин (С2-гБк, С2-д-гБк).

За показниками динаміки змодельованих висот виявлено, що кримський бук характеризується уповільненим ростом у молодому віці і помірним у наступні роки. Ріст за висотою відбувається практично у межах одного класу бонітету загальнобонітетної шкали, але при цьому відрізняється від значень висот у існуючих таблицях ходу росту для букових деревостанів Карпат.

Установлені нами математичні моделі росту основних таксаційних показників, визначені співвідношення та складені на їх основі ТХР для модальних деревостанів доволі повно характеризують бучняки Криму. Застосування результатів досліджень надасть можливість об’єктивно оцінювати сучасний стан лісів, прогнозувати їх зміни, коректно планувати та здійснювати господарські заходи, які максимально враховуватимуть регіональні особливості формування букових деревостанів.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Анучин Н. П. Лесная таксация / Н. П. Анучин. — М. : Лесн. пром-сть, 1982. — 552 с.

2. Багинский В. Ф. Бонитетные шкалы по верхней высоте для основных лесообразующих пород Западного региона Европейской части СССР / В. Ф. Багинский // Формирование высокопродуктивных насаждений Белоруси. — Минск : Полымя, 1980. — С. 67 – 80.

3. Воробьев Д. В. Методика лесотипологических исследований / Д. В. Воробьев. — К. : Урожай, 1967. — 388 с.

4. Гірс О. А. Оптимальний вік головної рубки основних лісоутворюючих порід України та його обґрунтування / О. А. Гірс // Лісівництво і агролісомеліорація. — 2002. — № 101. — С. 108 – 114.

5. Загреев В. В. Географические закономерности роста и продуктивности древостоев / В. В. Загреев. — М. : Лесн. пром-сть, 1978. — 237 с.

6. Каталог прикладного програмного забезпечення, орієнтованого на обробку лісовпорядної інформації засобами ПЕОМ класу IBM PC (Розробки Партії алгоритмізації і програмування 1994 – 2000 рр.). — К. : Державний комітет лісового господарства України, 2000. — 26 с.

7. Козловский В. Б. Ход роста лесообразующих пород СССР / В. Б. Козловский, В. М. Павлов. — М. : Лесн. пром-сть, 1967. — 327 с.

8. Концепція реформування та розвитку лісового господарства / Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2006 р. № 208-р. – 5 с.

9. Лакида П. І. Біологічна продуктивність дубових деревостанів Поділля. Монографія / П. І. Лакида, А. Г. Лащенко, М. М. Лащенко — К. : ННЦ ІАЕ, 2006. — 196 с.

10. Математическая статистика / [В. М. Иванова, В. Н. Калинина, Л. А. Нешумова и др.]. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Высшая шк. — 1981. — 371 с.

11. Миклуш С. І. Моделювання росту насаджень за матеріалами повидільної бази даних. / С. І. Миклуш // Науковий вісник Нац. аграрн. ун-ту: Лісівництво. Декоративне садівництво. — 2007. — № 106. — С. 191 – 200.

12. Никитин К. Е. Методы и техника обработки лесоводственной информации / К. Е. Никитин, А. З. Швиденко — М. : Лесн. пром-сть, 1978. —272 с.

13. Нормативно-справочные материалы для таксации лесов Украины и Молдавии / Под. ред. А. З. Швиденко и др. — К. : Урожай, 1987. — 560 с.

14. Остапенко Б. Ф. Лісова типологія: навчальний посібник / Б. Ф. Остапенко, В. П. Ткач. — Х.: ХДАУ ім. В. В. Докучаєва, УкрНДІЛГА ім. Г. М. Висоцького, 2002. — 204 с.

15. Остапенко Б. Ф. О группировке типов леса / Б. Ф. Остапенко // Науковий вісник Нац. аграрн. ун-ту: Лісівництво. — 1997. — № 39. — С. 22 – 30.

16. Пастернак В. П. Регулирование продуктивности искусственных ельников Карпат: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. с.-х. наук : спец. 06.03.02 "лесоустройство и лесная таксация" / В. П. Пастернак — К., 1990. — 20 с.

17. Посохов П. П. Типы лесов горного Крыма и их Кавказские аналоги: дис. на соискание уч. ст. д-ра с.-х. наук : 06.03.03 / П. П. Посохов. — Х., 1971. Том І — 409 с.

18. Роговий В. І. Особливості ходу росту букових деревостанів Криму та динаміка їх вікової структури / В. І. Роговий // Лісівництво і агролісомеліорація. — 2009. — № 114. — С. 85 – 89.

19. Савич Ю. Н. Особенности роста сосновых культур в свежих суборях Полесья и Лесостепи: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. с.-х. наук : спец. 06.03.02 "лесоустройство и лесная таксация" / Ю. Н. Савич. — К., 1965. — 22 с.

20. Свалов H. H. Моделирование производительности древостоев и теория лесопользования / H. H. Свалов. — М.: Лесн. пром-сть, 1979. — 216 с.

21. Строчинский А. А. Методическое и нормативно-информационное обеспечение системы регулирования продуктивности лесных насаждений на Украине: автореф. дис. в виде научн. докл. на соискание уч. степени д-ра с.-х. наук : спец. 06.03.02 «лесоустройство и лесная таксация» / А. А. Строчинский. — К., 1992. — 70 с.

22. Теретъев А. Ю. Моделювання ходу росту середньої висоти чистих і мішаних штучних насаджень сосни звичайної / А. Ю. Теретъев, О. П. Бала // Науковий вісник Нац. аграрн. ун-ту: Лісівництво. Декоративне садівництво. — 2007. — № 106. — С. 144 – 151.

23. Ткач В. П. Букові ліси Криму та перспектива їх природного відтворення / В. П. Ткач, В. І. Роговий // Лісівництво і агролісомеліорація. — 2008. — № 113. — С. 130 – 136.

24. Ткач В. П. Віки стиглості лісів України та шляхи удосконалення лісокористування / В. П. Ткач, В. П. Пастернак, І. Ф. Букша // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2002. – № 101. – С. 98 – 104.

25. Ткач В. П. Заплавні ліси України / В. П. Ткач. — Х. : Право, 1999. — 368 с.
Tkach V. P., Rogovoy V. I., Pasternak V. P.

MODELING OF BEECH STANDS GROWTH IN CRIMEA

Ukrainian Research Institute of Forestry & Forest Melioration named after G. M. Vysotsky

An algorithm and mathematical models for assessment of modern condition and prognosis of modal beech stands growth in Crimea are demonstrated.

Key words: F. taurica Popl., growth, modal stands, forest type, taxation indices, productivity, mathematical models.
Ткач В. П., Роговой В. И., Пастернак В. П.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ХОДА РОСТА БУКОВЫХ ДРЕВОСТОЕВ КРЫМА

Украинский научно-исследовательский институт лесного хозяйства и агролесомелиорации им. Г. Н. Высоцкого

Приведены алгоритм и математические модели для оценки существующего состояния и прогноза роста модальных буковых древостоев Крыма.

Ключевые слова: бук крымский (восточный), ход роста, модальные древостои, тип леса, таксационные показатели, продуктивность, математические модели.
Одержано редколегією 12.12.2008 р.


УДК 630*234

У. О. БАЧИНСЬКА1
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   57
Учебный текст
© perviydoc.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации