Оптимизация систем электроснабжения предприятия (на украинском языке) - файл n1.doc

Оптимизация систем электроснабжения предприятия (на украинском языке)
Скачать все файлы (2368.4 kb.)

Доступные файлы (33):
n1.doc85kb.17.04.2006 15:01скачать
n2.doc215kb.13.06.2006 19:16скачать
n3.doc131kb.26.05.2004 19:54скачать
n4.dwg
n5.doc102kb.26.05.2004 20:09скачать
n6.doc43kb.29.05.2004 14:23скачать
n7.doc110kb.29.05.2004 14:11скачать
n8.doc117kb.29.05.2004 14:56скачать
n9.doc87kb.17.04.2006 15:29скачать
n10.doc49kb.29.05.2004 17:01скачать
n11.doc168kb.29.05.2004 16:29скачать
n12.doc199kb.29.05.2004 17:28скачать
n13.doc100kb.04.06.2004 19:58скачать
n14.doc79kb.01.06.2004 11:55скачать
n15.doc84kb.01.06.2004 11:51скачать
n16.doc58kb.10.06.2004 09:03скачать
n17.doc78kb.09.06.2004 11:57скачать
n18.bak
n19.dwg
n20.dwg
n21.bak
n22.dwg
n23.bak
n24.dwg
n25.bak
n26.dwg
n27.bak
n28.dwg
n29.bak
n30.dwg
n31.doc72kb.08.06.2004 10:41скачать
n32.dwg
n33.doc20kb.28.05.2004 12:23скачать

n1.doc
НУХТ

ЕН-5-5
Розроб.

Провір.


Вакуленко

1. Короткий опис

технологічного процесу

підприємства  1. Короткий опис технологічного

процесу підприємства
Виноматеріали для шампанізації поступають на завод необробленими. Їх обробка проводиться безперервним способом.

По можливості для одержання великих однорідних партій, виноматеріали асамблюють (з’єднують у великі однорідні партії в межах одного сорту, року врожаю, підприємства).

Наступної доби, при вмісті заліза більше 4 мг/дм3, вино обробляється водним розчином залізистосинеродистого калію з метою вилучення залишкових важких металів.

Після проведення технологічних операцій асамбляж залишають у тій самій ємкості для освітлення методом відстоювання терміном не більше 20 діб.

Освітлені виноматеріали декантують чеез фільтр, рідкі осади негайно фільтрують. Фільтрат об’єднують з основною масою вина. Густі осади знищують.
Одержаний оброблений асамбльований виноматеріал направляють на зберігання до часу купажування чи на витримку, як резерв. Витримка асамбльованих виноматеріалів повинна проводитися в умовах, які не допускають збагачення їх киснем повітря і набуття ними різноманітних вад.

Для досягнення найвищих ароматичних і смакових якостей ігристого вина, яке повинно відповідати вимогам стандарту, проводять об’єднання асамбльваних партій у купажі.

Після закінчення витримки і перевірки лабораторією заводу всіх показників з якості, вино під тиском двоокису вуглецю фільтрують на спеціальних ізобаричних та ізотермічних фільтрах із зберіганням установлених в акратофорі параметрів тиску і температури.

Профільтроване вино подають на розлив, додаючи до нього, при необхідності, експедиційний лікер.

Лікер вводять у резервуар перед обробкою вина холодом. Спосіб введення лікеру повинен забезпечувати рівномірний розподіл його по всьому об'ємуівина.

Охолоджене вино рекомендується фільтрувати при температурі невище, як мінус З °С і тиску не нижче 350 кПа у проміжний, попередньоохолоджений приймальний резервуар, з якого потім вже без фільтрації направляють вино на розлив, але не раніше, як після 6 годин відпочинку при вищевказаних температурі і тиску.

Звільнений від вина резервуар готують до нового завантаження бродильною сумішшю. Розрахунковий цикл обороту акратофору, враховуючи миття, завантаження, заброджування, бродіння і розлив, складає 30 діб.
Резервуарний безперервний спосіб виробництва

Українського ігристого
Шампанізація вина у безперервному потоці здійснюється у системі послідовно з'єднаних апаратів, ретельно промитих 1,5-2 %-ним розчином соди чи іншими миючими засобами, гарячою і холодною водою, прийнятих мікробіологом заводу та перевірених на герметичність гідравлічними випробуваннями.

Установка складається із такого основного обладнання:

— апаратів для шампанізації вина у кількості 7-8 штук (лінія шампанізації), останній апарат виконує функції біогенератора (заповнений насадкою);

— теплообмінного апарату для охолодження шампанізованого вина;

— термос-резервуару для витримки охолодженого шампанізованого вина (заповнений насадкою);

— приймального апарату для створення резерву готового до розливу ігристого вина;

— фільтру для фільтрації шампанізованого вина.

Місткість біогенератора і термос-резервуару приймають (за винятком об'єму, який займає насадка) із врахуванням обробки вина у потоці в цих апаратах не менше 36 годин і 24 години відповідно.

Продуктивність кожної бродильної лінії (за витратою брддильної суміші і дріжджів) встановлюють, враховуючи кількість резервуарів у лінії і їх місткість, але не вище за таку, при якій коефіцієнт потоку перевищує 0,00245, що відповідає мінімальній тривалості бродіння 17 діб. Коефіцієнт визначається за формулою:де Vо — кількість бродильної суміші і дріжджів, яка поступає у перший бродильний резервуар за годину, дал;

V1 — загальна ємкість бродильних резервуарів у лінії, дал.
З формули кількість бродильної суміші і дріжджів:


Апарати для шампанізації вина, біогенератори, термос-резервуари при необхідності перезаряджають.

Після знекиснення купаж піддають тепловій обробці: нагрівають до температури 50 - 60 °С і витримують при цій температурі 5-24 години. У процесі теплової обробки у вино вносять резервуарнии лікер із розрахунку вмісту цукру у бродильній суміші 22 г/дм3. Потім суміш охолоджують до температури 10-15 °С, фільтрують (сепарують), після чого направляють на шампанізацію. Одночасно (перед надходженням у перший бродильний апарат) у бродильну суміш вводять дріжджову розводку з розрахунку вмісту 3-5 млн. клітин в 1 см3.

Завантаження лінії шампанізації починають з біогенератора, потім
бродильну суміш подають у бродильні апарати від останнього до першого з інтервалами завантаження 2-4 доби (після зброджування 3-4 г/дм3 цукру).

Технохімічний і мікробіологічний контроль у пусковий період бродіння в кожному резервуарі проводять так само, як і при періодичному методі шампанізації.

Пуск потоку проводять після початку заброджування у першому резервуарі бродильної батареї і досягнення потрібних кондицій шампанського (за цукром і тиском вуглекислоти) в останньому бродильному резервуарі.

До моменту пуску потоку напірні резервуари заповнюють фільтрованою бродильною сумішшю, а лікерні — експедиційним лікером, і

Перед пуском потоку піднімають тиск у газових камерах основних резервуарів (напірного, дріжджового, лікерного і приймального), використовуючи балонний двоокис вуглецю, на 0,2 - 0,3 кг/см2 вищий за тиск, рівний концентрації двоокису вуглецю в останніх бродильних резервуарах.

Підтримуючи тиск на рівні 500 кПа, послідовно з'єднують бродильні
резервуари, вилучаючи з них, а також із трубопроводів і теплообмінників, газ в атмосферу. Пуск об'єднаного потоку здійснюють за допомогою відкривання вентиля перед приймальним резервуаром.

У процесі шампанізації, яку проводять при температурі не вище, як 15 °С , повинно бути зброджено цукру не менше 18 г/дм3. При цьому вторинне
бродіння проводять з таким розрахунком, щоб в кожному бродильному: апараті зброджувалося приблизно однакова кількість цукру.

Шампанізоване вино, яке виходить з останнього бродильного апарату, направляють у біогенератор для збагачення його продуктами життєдіяльності дріжджів.

При виході із біогенератора шампанізоване вино охолоджують до
температури мінус 3 - мінус 4 °С і направляють у термос-резервуари для витримки, яку проводять при цій температурі.

Після витримки шампанізоване вино фільтрують в ізотермічних умовах і направляють у приймальні апарати.

Дозування вина експедиційним лікером до потрібних кондицій за вмістом цукру проводиться одним із прийнятих способів.

У приймальних апаратах готове ігристе вино витримують не менше 6 годин, після чого направляють на розлив у пляшки (рис.1.1.) При необхідності вино при цьому фільтрують.
Розлив шампанського у пляшки.
Шампанське розливають у нові пляшки. Для укупорювання використовують поліетиленову (коркову) пробку. Для надійного зберігання пробку закріплюють мюз-ле.Температура розливу шампанського -1°С і на вище.Перед розливом пляшки миють на пляшкомиючий машині. Розчин для миття містить у собі 0,5-0,9%лугу.Після миття пляшки перевіряють на наявність у них залишкового лугу за допомогою фенолфталеїну. Далі відбувається розлив вина у пляшки при ізобарно-ізотермічних умовах. Температура не вище -1°С, тиск 400-500 кПа, рівень налива вина 8±1см від краю горлишка.

Пастерізація пляшок.

Операція замінює довготривалий і прцемісткий процес контролю витримки шампанського. Проходячи пастеризацію пляшки зрощуються водою. Система зрошення складається з 5 зон:

Попередній підігрів t1 =20°С

Нагрівання перед пастеризацією t2=4О°С

Пастеризація t3=40-5 0°С

Попереднє охолодження t4=36°С

Охолодження t5=2О°С

Бракераж і оформлення пляшок

Після пастеризації пляшки з шампанським проходять бракеражний контроль. З конвеєра знімаються пляшки з тріщинами, включеннями, не щільно закриті. Потім горло пляшки оформлюється металевою фольгою (ковпачком) на фольговочному автоматі. На етикетировочному автоматі нижній край фольги закривають кольєреткою. Наклеюють етикетку, контретикетку, де вказується номер партії і дата виготовлення. На етикетці вказується найменування вина, марка вина, найменування підприємства-виробника, товарний знак, місткість пляшки.

Далі пляшка іде на упаковку у короба, по 6 та по 12 пляшок у коробці.Вим.

Лист

№ докум.

Підп.

Дата

МКДП Оптимізація електропостачання

Літ.

Лист

Листів
Изм

Лист

Н.контр.

№ докум.

Утв.

Подп.

Закала

Дата

ИАЛЦ 468139.004 ПЗ


Лист

6

Богаєнко


Учебный текст
© perviydoc.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации