Баран С. В, Зеленський О.С. Методичні вказівки до самостійного вивчення основ мови HTML - файл n1.doc

Баран С. В, Зеленський О.С. Методичні вказівки до самостійного вивчення основ мови HTML
Скачать все файлы (834.5 kb.)

Доступные файлы (1):
n1.doc835kb.31.03.2014 06:18скачать

n1.docМіністерство освіти і науки України

Київський національний економічний університет

Криворізький економічний інститут
Кафедра інформатики


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до самостійного вивчення основ мови HTML

для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання

протокол № 3 від „ 14 11 2003 р.
Кривий Ріг

2003

Методичні вказівки до самостійного вивчення основ мови HTML для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання/Укладачі: Баран С.В., Зеленський О.С. Кривий Ріг: Криворізький економічний інститут КНЕУ, 2003.-64с.


Укладачі: Баран С. В., к.е.н., старший викладач

Зеленський О. С., д.т.н., професор


В роботі розглянуті основні теги мови HTML для розмітки гіпертексту, створення посилань, вставки графічних зображень, створення простих і складних таблиць, фреймів, організації введення та передачі інформації за допомогою елементів керування. Розглянуті принципи організації таблиці стилів для оформлення елементів web-сторінки.

ЗМІСТ


ВСТУП

4

1. ОГЛЯД ТЕГІВ HTML

5

1.1. Поняття тегів і атрибутів

5

1.2. Базові теги розмітки гіпертексту

8

1.3. Списки та роздільники

13

1.4. Створення посилань

15

1.5. Включення графіки у web-сторінку

18

1.6. Таблиці

20

1.7. Фрейми

24

2. ФОРМИ ТА ЕЛЕМЕНТИ КЕРУВАННЯ

30

2.1. Поняття форм

30

2.2. Елементи керування “поля введення”

31

2.3. Кнопочні елементи керування

34

2.4. Елемент керування “список”

37

2.5. Елементи керування Active X

40

3. КАСКАДНІ ТАБЛИЦІ СТИЛІВ

46

3.1. Поняття каскадної таблиці стилів

46

3.2. Способи задавання стилів

47

3.3. Принцип спадкування. Контекстні селектори

52

3.4. Класи та ідентифікатори

54

3.5. Тег
та нові параметри стилю в Dynamic HTML

58

ЛІТЕРАТУРА

61

ДОДАТКИ

ВСТУП
Одним із сучасних економічних, ефективних засобів отримання та передачі інформації є глобальна мережа Інтернет. Головною перевагою мережі Інтернет, яку підкреслюють в літературі різні автори, є те, що Інтернет - це форма прямого маркетингу, тобто підприємство прямо, без посередників, працює з клієнтом через власний web-сайт. Це дозволяє знизити витрати, забезпечує високу інформативність, швидке пристосування до ринкових вимог (додавання продукції в асортимент, зміна цін і опису товарів), більшу доступність інформації, більш широку аудиторію. Участь в електронному ринку - найбільш економічний засіб розповсюдження інформації про свою продукцію та підприємство (набагато дешевше ніж виготовлення та розповсюдження печатних матеріалів), що дає можливість представляти будь-яку складну та детальну технічну інформацію про своє підприємство, продукцію (схеми, фото, відео), можливість підтримувати зв'язок з покупцем та ін. Крім того, використовуючи web-технології можна побудувати в межах підприємства системи руху продукції на складах, надходження заявок з цехів щодо потреби матеріалів та ін.

Цікавою тенденцією розвитку електронної комерції на Україні та за кордоном є побудова на їх основі комерційних систем. Вони об’єднують виробників, постачальників, їх дилерів та крупних клієнтів. Мета такої технології – зменшення часу проходження платежів і виконання замовлень, зменшення обсягів складських запасів.

Виходячи з вищесказаного, метою даної роботи є ознайомлення студентів з основами розробки власного web-сайту на основі використання “мови розмітки гіпертексту” – мови „HTML”.

1. ОГЛЯД ТЕГІВ HTML
1.1. Поняття тегів і атрибутів

Найпростішим компонентом Web є HTML. Це проста мова форматування документів, що відображаються у Web-броузері. Найважливіше завдання броузера – це відображення документів у відповідності із HTML-тегами. Як і будь яка інша мова програмування, HTML передбачає деяку стандартну структуру побудови програми – у даному випадку html-документу. Така структура описує навіть не послідовність команд, а почерговість слідування ряду обов’язкових блоків, які містять безпосередньо програмний код. На відміну від мов програмування, директиви HTML називаються не „командами”, „процедурами” або „операторами”, а мають власне найменування – „теги” (від англійської tag – “відмітка”). Загальний синтаксис тегів виглядає так: <ТЕГ>. Усі об’єкти, які не знаходяться між символами “<” та „>”, інтерпретатор сприймає як текст, відображуючи їх на екрані „як вони є”.

У HTML є ще одна значна особливість, що відрізняє його від інших мов програмування: практично усі теги даної мови (за виключенням деяких) – парні, тобто є „відкриваючий” і „закриваючий” теги. Синтаксис останнього: . Все, що розташовано між „відкриваючим” і „закриваючим” тегом, обробляється інтерпретатором згідно з алгоритмом, який присвоєно даному конкретному тегу. В загальному вигляді рядок програми виглядає так: <ТЕГ>Значення, що обробляється. Дана властивість дозволяє використовувати принцип вложення одного тега в інший:

<ТЕГ1>

<ТЕГ2>Значення, що обробляєтьсяНа Web-сторінці повинен бути тег, який вказує броузеру на те, що даний документ є документом HTML. Це теги та . Заголовок HTML містить інформацію про сам документ, а іноді і спеціальні директиви, що підказують броузеру правила, за якими слід обробляти код сторінки. Тег заголовку: . Тіло документу, що описується тегами та
Учебный текст
© perviydoc.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации