Тархов П.В., Боронос В.М., Козін Е.Г. Конспект лекцій з дисципліни Соціальне страхування - файл n1.doc

Тархов П.В., Боронос В.М., Козін Е.Г. Конспект лекцій з дисципліни Соціальне страхування
Скачать все файлы (1880.5 kb.)

Доступные файлы (1):
n1.doc1881kb.31.03.2014 01:13скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
з дисципліни
СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ”


для напряму підготовки 0501 зі спеціальності

7.0501.04 « ФІНАНСИ
для студентів денної і заочної форми навчання та слухачів ФПФ
ЗАТВЕРДЖЕНО

редакційно-видавничою

радою університету.

Протокол № від . . 2006р.Укладачі: Тархов Петро Вікторович, д.е.н., професор

Боронос Володимир Миколайович, к.е.н., професор

Козін Едуард Геннадійович, к.е.н., доцент
Кафедра фінансів

Суми Вид-во СумДУ 2006


Содержание лекционного курса

«Социальное страхование»
Тема 1 Сутність соціального страхування.

1. Передмова

2. Необхідність та економічний зміст соціального страхування

3. Становлення та розвиток соціального страхування

4. Контрольні запитання
Тема 2 Державне регулювання соціального страхування

1. Фінансовий механізм регулювання соціального страхування

2. Фінансові та організаційні засади загальнообов’язкового

державного соціального страхування

3. Контрольні запитання
Тема 3 Соціальне страхування з тимчасової втрати

працездатності

1. Теоретико-організаційні засади загальнообов’язкового державного

соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою

працездатності та витратами, зумовленими народженням та

похованням

2. Доходи бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати

працездатності

2.1 Джерела формування бюджету Фонду соціального страхування з

тимчасової втрати працездатності

2.2 Платники страхових внесків та їх реєстрація

2.3 Розмір страхових внесків, порядок їх нарахування та строки сплати

2.4 Права, обов'язки та відповідальність страхувальників

2.5 Контроль за надходженням коштів до ФСС ТВП

3. Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу) для

розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним

страхуванням

4. Матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням з

тимчасової втрати працездатності

4.1. Загальні положення

4.2. Допомога на період тимчасової непрацездатності

4.3. Допомога з вагітності та пологів

4.4. Допомога при народженні дитини

4.5. Допомога із догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

4.6. Допомога на поховання

4.7. Порядок планування, обліку та видачі путівок на санаторно-курортне

лікування та оздоровлення застрахованих осіб і членів їх сімей,

придбаних за рахунок коштів ФССТВП

5. Управління соціальним страхуванням з тимчасової втрати

працездатності

6. Контрольні запитання
Тема 4 Страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань

1. Страхування від нещасного випадку на виробництві та

професійних захворювань: завдання, принципи та особливості

2. Фонд соціального страхування від нещасного випадку на

виробництві та професійних захворювань: структура, завдання та

повноваження

3. Доходи бюджету Фонду соціального страхування від нещасного

випадку на виробництві та професійних захворювань

3.1 Джерела формування доходів ФССНВВ

3.2 Платники страхових внесків

3.3 Страхові внески та тарифи

3.4 Обов'язки та відповідальність платників

3.5 Контроль за надходженням коштів до ФСС НВВ

4. Матеріальне забезпечення та соціальні послуги у разі настання

нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань

4.1 Загальні положення

4.2 Допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю

4.3 Одноразова допомога в разі стійкої втрати професійної

працездатності потерпілого

4.4 Щомісячна страхова виплата

4.5 Виплата грошової суми за моральну (немайнову) шкоду

4.6 Страхова виплата потерпілому при тимчасовому переведенні його на

легшу роботу

4.7 Страхова виплата потерпілому під час його професійної реабілітації

4.8 Виплата одноразової допомоги у разі смерті потерпілого

4.9 Щомісячні страхові виплати особам, які мають на це право у разі

втрати годувальника

4.10 Відшкодування витрат на поховання потерпілого

4.11 Інші види матеріального забезпечення та соціальні послуги

5. Контрольні запитання
Тема 5 Соціальне страхування на випадок безробіття

1. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок

безробіття: необхідність, економічний зміст та основні поняття

2. Доходи бюджету Фонду загальнообов'язкового державного

соціального страхування на випадок безробіття

2.1. Джерела формування доходів бюджету ФСС ВБ

2.2. Платники страхових внесків, порядок їх реєстрації та обліку

2.3. Розміри страхових внесків на загальнообов’язкове державне

соціальне страхування на випадок безробіття

2.4. Порядок обчислення і строки сплати страхових внесків

2.5. Звітність платників страхових внесків

2.6. Контроль за сплатою страхових внесків

2.7. Відповідальність платників страхових внесків

3. Видатки бюджету Фонду загальнообов'язкового державного

соціального страхування на випадок безробіття

3.1. Характеристика матеріального забезпечення та соціальних

послуг

3.2. Допомога з безробіття: умови, розмір і тривалість виплати

3.3. Допомога із часткового безробіття: умови надання, розмір та

тривалість виплати

3.4. Матеріальна допомога у період професійної підготовки,

перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного

3.5. Матеріальна допомога з безробіття

3.6. Одноразова матеріальна допомога

3.7. Допомога на поховання урази смерті безробітного або особи,

яка перебувала на його утриманні

4. Забезпечення незастрахованих осіб

5. Управління страхуванням на випадок безробіття

6. Контрольні запитання
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Учебный текст
© perviydoc.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации