Ричков М.О. Основи правознавства (курс лекцій у схемах) - файл n1.doc

Ричков М.О. Основи правознавства (курс лекцій у схемах)
Скачать все файлы (11191 kb.)

Доступные файлы (1):
n1.doc11191kb.16.02.2014 13:38скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
М.О. Ричков

«Основи правознавства»

Сайт «Ирпенская буквица»: http://www.ikt.at.ua

Издание: Н.И. Околитенко, Н.Д. Колбун. ВИЧ в свете законов природы: альтернативный взгляд. Киев, 2009, «Літопис-ХХ».

Книга на сайте: http://ikt.at.ua/load/osnovi_pravoznavstva/15

Авторская редакцияМ.О. Ричков

ОСНОВИ

ПРАВОЗНАВСТВА(Курс лекцій у схемах)


2009

ВСТУПУкраїна конституційно закріпила за собою статус правової держави. Але це ще не означає, що вона такою є. Їй ще належить такою стати. А для цього потрібен значний рівень правової свідомості населення країни, який поки що бажає бути набагато кращим. Щоб підняти цей рівень, для всіх студентів вищих навчальних закладів введено навчальний предмет, який би давав їм знання про право і його конкретний вираз в законодавстві України. Немає значення, як цей предмет називається в різних навчальних закладах, чи то “Правознавство”, чи “Основи права”, чи “Основи правознавства”, все це суть одне й те саме. Основна мета даного навчального предмету – засвоєння головних положень про такі категорії як держава, право, законодавство України.

Цю дисципліну викладають студентам як гуманітарних так і технічних спеціальностей. А це, у свою чергу, означає, що не всі вони можуть однаково сприймати даний матеріал. Постає проблема різноманітної форми його подачі. Зі своєї особистої практики, я відчуваю, що багато з того, що подається у підручниках, проходить повз увагу студентів. Тому я прийшов до висновку, що не буде зайвим такий навчальний посібник, який би давав не вичерпні дані з тем навчального курсу, а лише певний їх мінімум. Але ця подача повинна відбуватись у якийсь іншій формі, ніж у традиційних підручниках.

Мені здається, що такою формою може бути подача матеріалу у схемах. Ці схеми повинні відповідати принципу роботи головного мозку людини - виділення основного елементу і подальшого розкриття усіх інших, пов’язаних з ним. Таким чином перед студентом постає зримий образ певного поняття, категорії чи закону. Звичайно, досить важко подати весь матеріал у такому вигляді, тому даний посібник прошу розглядати як своєрідний експеримент. Мені б хотілося, щоб читачі надавали свої коментарі і робили певні зауваження для внесення певних корективів. Такий зворотний зв’язок з читачами стане теж своєрідним експериментом, він стане своєрідним співавтором.

Отже, перед вами експериментальний посібник. Хочу зазначити, що він не є основним джерелом для вивчення правознавства студентами вищих навчальних закладів. Я вважаю його допоміжним засобом, додатком до існуючих навчальних посібників, маючи на увазі велике значення у запам’ятовуванні матеріалу зорової пам’яті. Пропоновані тут схеми не відображають усіх нюансів даного курсу. Вони вказують лише на певний мінімум знань про право та законодавство України. Часом схеми дещо спрощують навчальний матеріал, але разом з цим дають змогу одноразово охопити зором цілі його блоки.

Будь-яка схема, не відображаючи усіх подробиць певної теми, все ж таки дає змогу студенту бачити перед собою значний спектр питань, що входять до неї. Таким чином, маючи перед собою певну зорову картину кожної окремої теми, краще засвоюються її складові. Можна сказати, що дані схеми уявляють собою певний скелет теми. Це, перш за все, важливо для того, щоб добре запам’ятати, що по кожній з тем необхідно знати, і це може добре допомогти при складанні іспиту або заліку з даного предмету.

Розглянувши і добре запам’ятавши схему, студенту обов’язково потрібно після цього звернутися до підручника, щоб детально розібратися у значенні кожної її складової і поповнити іншими складовими.

Сподіваюсь, що цей посібник стане добрим помічником студентам, які вивчають основи правознавства, а його недоліки будуть усунені в результаті нашої плідної співпраці. Отже, я чекатиму на ваші конструктивні коментарі.

Наш курс складається з трьох блоків тем /рис.1/. У першому блоці розглядаються основні поняття теорії держави і права. Це базові теми, які необхідно знати для того, щоб краще уявляти для себе місце і характер державності в Україні. Тут розглядаються поняття держави і права взагалі без екскурсу у будь яку конкретику.

Рис. 1. Основні теми з курсу правознавство
Другий блок тем містить в собі положення Конституції України - основного закону нашої держави. Це вже є приклад втілення теоретичних знань про державу і право у конкретній країні. Конституція це основний закон, за яким живуть усі громадяни конкретної країни, і який торкається усіх без виключення суб’єктів держави.

А далі, у третьому блоці тем, буде розглянуто галузеве законодавство України. Тобто тут буде йтися про низку законів, які діють у межах основного закону у різних галузях існування українського суспільства. Це ті питання, які торкаються конкретно кожного громадянина нашої країни протягом всього його життя.
Розділ І. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
І.1. Теорія держави.

Отже приступимо до вивчення першого блоку тем. Спочатку розглянемо теоретичні питання, які стосуються держави. На рис. 2 перелічені питання, які потрібно знати про державу взагалі. Сюди входять: поняття держави, причини її виникнення, теорії походження держав, шляхи їх утворення, форми державного правління, державний устрій, функції держави, а також види політичних режимів.

Існує багато різних визначень держави. Державу визначають як особливу політичну організацію суспільства, з публічною владою над населенням певної території, яка має для цього спеціальний апарат управління, свої закони, фінансово-грошову систему, стягує податки для нормального функціонування суспільства. Це основний політичний інститут класового суспільства.


Рис.2. Що потрібно знати про державу
Отже можна виокремити три основні ознаки будь-якої держави: чітко обмежена територія, відокремлена від основної маси населення влада з засобами примусу і податкова система /рис.3/.

З цього робимо висновок, що населення будь-якої держави поділяється не за належністю до певного етносу, а за територіальним принципом. Тому люди однієї національності можуть бути громадянами різних держав, що і спостерігається часто-густо у сучасному світі.

Рис. 3. Поняття держави
Для того, щоб управляти населенням держави існуюча в ній влада виробляє певні правила, за якими повинні жити громадяни. Але для того, щоб цих правил дотримувалися усі, потрібні певні механізми контролю за діями громадян і в разі необхідності засоби примусу стосовно тих, хто не схоче дотримуватися встановлених правил поведінки. Тобто, влада повинна мати апарат управління, який може забезпечити порядок і спокій у суспільстві на кожному клаптику державної території. Тому в кожній державі існує ціла ієрархія управлінських структур: організаційних, контролюючих і примусових.

Щоб забезпечити нормальне функціонування суспільства, державна влада повинна мати певні кошти необхідні як для забезпечення усіх соціальних потреб громадян, так і на утримання усього апарату державного управління. Для цього кожна держава виробляє свою податкову систему. Стягуючи податки з громадян, підприємств і організацій на своїй території, держава формує бюджет, кошти якого і витрачаються на все необхідне для свого функціонування.

Таким чином можемо зробити висновок про те, що держава є складним, ієрархічним людським угрупуванням, в якому на чітко визначеній території проживає населення, яким керує відокремлена від нього влада, що має податкову систему і важелі примусу для дотримання певного порядку у суспільстві.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Учебный текст
© perviydoc.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации