Методи прийняття управлінських рішень - файл n1.docx

Методи прийняття управлінських рішень
Скачать все файлы (168.9 kb.)

Доступные файлы (3):
n1.docx18kb.03.07.2013 23:36скачать
n2.docx79kb.03.07.2013 22:15скачать
n3.docx86kb.03.07.2013 22:13скачать

n1.docx

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
Частина 1

1. Опишіть основні поняття та визначення у прийняті управлінських рішень

2. Охарактеризуйте управлінські рішення в системі управління виробництвом

3. Опишіть систему моделей для підготовки і прийняття рішення

4. Опишіть основні теорії прийняття рішень

5. Поясніть послідовність альтернативних варіантів у процесі прийняття рішень

6. Опишіть, які ставлять вимоги до класифікації управлінських рішень

7. Дайте класифікацію управлінських рішень та коротко охарактеризуйте їх

8. Опишіть яким вимогам повинні відповідати управлінські рішення

9. Опишіть ієрархічний взаємозв’язок управлінських рішень на виробництві

10. Опишіть вплив економічних закономірностей на реалізацію рішень

11. Взаємозв’язок мистецтва з прийняттям управлінського рішення

12. Опишіть етапи розробки управлінських рішень

13. Обґрунтуйте основні елементи організації розробки управ-ких рішень

14. Опишіть вимоги, які ставляться до збору інформації при управлінських рішеннях

15. Опишіть етапи підготовки до розробки управлінських рішень

16. Опишіть етапи розробки управлінських рішень

17. Опишіть етапи управлінських рішень та вимоги до їх оформлення

18. Опишіть етапи організації і контролю виконання рішення

19. Обґрунтуйте організаційно-технологічні основи підготовки рішення

20. Обґрунтуйте організаційно-технологічні основи прийняття рішення

21. Дайте визначення поняттю «якість рішення» та охарактеризуйте параметри якості управлінських рішень

22. Обґрунтуйте параметри і умови забезпечення якості і ефективності управлінських рішень (23. Дайте визначення основних умов забезпечення якості і ефективності управлінських рішень та охарактеризуйте їх)

24. Охарактеризуйте альтернативні варіанти управлінських рішень з співставленні з різними факторами виробництва

25. Опишіть методику факторів якості і об’єму при розробці управлінських рішень

26. Опишіть методику технології забезпечення порівняння варіантів за фактором виробництва

27. Опишіть методику врахування фактору ризику і невизначеності при прийнятті рішень

28. Опишіть шляхи підвищення ефективності управлінських рішень

29. Опишіть методику визначення ефективності управлінських рішень

---------------------------------------------------©KVV-----------------------------------------------------
Частина 2

1. Блоки системної діяльності ОПР

2. Прийняття стратегічних рішень

3. Експертні методи

4. Застосування до розробки управлінських рішень наукових підходів

5. Етапи розробки, прийняття і реалізація стратегічного УР

6. Управлінські рішення в сфері виробництва

7. Вибір оптимального варіанту дій в процесі оцінки обстановки у ОПР

8. Параметричні методи

9. Рішення в сфері маркетингу

10. Математичні методи в економічному аналізі

11. Вимоги на основі яких проводиться вибір методів прийняття УР

12. Прийняття інвестиційних рішень

13. Суть нормативного, експериментального та індексного методів

14. Рішення в сфері управління персоналом

15. Охарактеризуйте балансовий та графічний методи

16. Натуралістичний і системодіяльний методологічний підхід в теорії ПР

17. Прийняття рішення в умовах невизначеності і ризику

18. Алгоритм вироблення рішення керівником тактичного рівня

19. Вироблення рішення керівником тактичного рівня

20. SWOT – аналіз, та основні етапи здійснення SWOT – аналізу

21. Прийняття фінансових рішень

22. Методи екстраполяції

23. Основні етапи проведення ФВА

24. Метод морфологічного аналізу, основні етапи реалізації методу

25. Евристичні методи

26. Факторний аналіз, основні етапи його здійснення


© ЛНУВМтаБТ імені С.З. Ґжицького, факультет економіки та менеджменту, кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, 2013 р.
KVV&BVV&PVI&ShMP&SOI
Учебный текст
© perviydoc.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации