Інструкції з охорони праці для працівників хлібозаводів. Примірна інструкція по охороні праці для машиніста тісторозділочних машин - файл n1.doc

Інструкції з охорони праці для працівників хлібозаводів. Примірна інструкція по охороні праці для машиніста тісторозділочних машин
Скачать все файлы (25.5 kb.)

Доступные файлы (1):
n1.doc26kb.16.02.2014 07:56скачать

n1.doc

________________________________________________________________________________ ____________________________ (найменування міністерства або іншого органа виконавчої влади, об'єднання підприємств)


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ


ПО ОХОРОНІ ПРАЦІ
для машиніста тісторозділочних машин
КОД КП - 8274.2

КОД ОКПДТР - 14253

Випуск ЕТКС - 55

м. Київ


УЗГОДЖЕНО
_______________________________ (найменування органа, що узгоджує)
_______________________________

_______________________________ (число, місяць, рік)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ________________________ (найменування органа, що затверджує)
______________________________ _______________ № _________ (число, місяць, рік)

_______ _______________________________________________________________ (скорочене позначення)

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

ПО ОХОРОНІ ПРАЦІ
для машиніста тісторозділочних машин
КОД КП - 8274.2

КОД ОКПДТР - 14253

Випуск ЕТКС - 55

1. Загальні положення безпеки
1.1. Інструкція призначена для навчання машиністів ТРМ методам безпечної роботи і дотриманню вимог по охороні праці.

Постійне робоче місце машиніста ТРМ --- тісторозділочне відділення. Режим роботи --- безупинний. Машиністом тісторозділочних машин виконуються такі технологічні операції: обслуговування ділильних, формувальних, закруглювальних машин, ведення процесу формування хлібних і булочних виробів, регулювання надходження тіста у лійку машини, перевірка якості і ваги тестових заготівель, відбракування нестандартних заготівель, змащення і чищення окремих вузлів машини, укладка дощок і листів із напівфабрикатами на вагонетку, транспортер або пруфер.

На робочому місці машиніста тісторозділочних машин застосовується устаткування тістоділильник А2-ХТН.

1.2. До роботи машиніста тісторозділочних машин допускаються особи, які досягли 18-літнього віку, що пройшли спеціальне навчання, що пройшли медогляд, визнані придатними по стану здоров'я, що пройшли інструктажі з питань охорони праці (вступний, первинний на робочому місці), навчання на 1 кваліфікаційну групу допуску по електробезпеці, інструктаж із пожежної безпеки і навчання прийомам надання першої долікарської допомоги потерпілим. Повторний інструктаж проводиться 1 разів у 3 місяця.

1.3. Машиніст тісторозділочних машин повинний:

- додержуватися вимог правил внутрішнього трудового розпорядку;

-- утримувати в порядку і чистоті своє робоче місце, а також дотримувати чистоти в цеху і на території підприємства і передавати змінному робітнику своє робоче місце, устаткування і пристосування в справному стані;

- не знаходитися на території в нетверезому стані, не вживати спиртні напої;

- курити і приймати їжу тільки в спеціально відведених місцях (зазначити конкретно);

- дотримувати встановленого протипожежного режиму; не користуватися відкритим вогнем.

- знати і виконувати вимоги даної інструкції з охорони праці, правила поводження з машинами, устаткуванням і іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного й індивідуального захисту;

1.4. Небезпечними виробничими чинниками на робочому місці машиніста тісторозділочних машин є:

1.4.1. Обертові і деталі устаткування, що рухаються:

- сполучні муфти електроприводів і робочих органів устаткування, шківи, кінці валів що виступають і інші обертові деталі, де можливе захоплення і намотування одягу, волосся.

1.4.2. Барабан голівки тістодільника, що може продовжити обертання по інерції і при зупинці електродвигуна, де при набіганні крайки камери на ніж-відсікач утворюється зона зрізу і влучення пальців рук у яку закінчується ампутацією.

1.4.3. Лопасті нагнітання тіста у камеру барабана тістодільника, де також утворюється зона зрізу між крайкою лопасті і крайкою корпуса приймального бункера.

1.4.4. Клиноременні передачі, стрічкові транспортери, де в точці набігання ременя на шків або стрічки на барабан і ролики, виникає зона захоплення, і при влученні кінцівок, одягу відбувається затягування між шківом і ременем, барабаном і стрічкою.

1.4.5. Шестерні й інші обертові деталі кінематичного механізму дільника, де є травмонебезпечні зони.

1.4.6. Можливість появи електроструму, яка може виникнути при порушенні ізоляції на корпусах електродвигунів, технологічного устаткування, електропроводці; при влученні вологи на пускову апаратуру, при доторканні до відкритих струмоведучих частин або електропроводів під напругою.

1.4.7. Падіння людини на підлозі або інших шляхах переміщення через перебування на них сторонніх предметів або речовин, що викликають ковзання --- олії, рідин, тіста, недогризків і шкірок овочів і фруктів і т.д. і використання несправної або слизької підошви взуття.

1.4.8. Падіння з висоти при використанні для роботи випадкових предметів, несправних або невідповідних вимогам безпеки засобів підмащування.

1.5. Шкідливими виробничими чинниками на робочому місці є:

1.5.1. Підвищений вміст борошняної пилюки (ПДК- 6 мг/м3) що може викликати алергічну реакцію або захворювання пневмоконіозами.

1.5.2. Підвищений рівень шуму (ПДУ- 80 дБА,), що негативно впливає на нервову і серцево-судинну системи.

1.5.3. Підвищена концентрація окису або двоокису вуглецю при порушенні режиму роботи газових горілок печі (неповне горіння палива) і виділення вуглекислого газу при шумуванні тіста.

1.5.4. Недостатня освітленість на робочому місці при несправності або забрудненні світильників.

1.5.5. Підвищена температура, особливо в літній період року (по нормі - 16-27°С,).

1.6. Для усунення можливості впливу небезпечних і шкідливих виробничих чинників передбачене:

1.6.1. Огородження всіх обертових частин і деталей машин, муфт і ремінних передач, інших небезпечних зон, знімати і працювати при відсутність яких забороняється.

1.6.2. Установка пристроїв, що блокують, на огородженнях небезпечних зон, необхідність зняття яких виникає в період роботи:

- кришки приймального бункера і нагнітальної камери дільника, огородження барабана голівки, дверцята кінематичного механізму, спрацьовування яких при відкриванні цих частин призводить до зупинки двигунів; заклинювати і працювати при їх несправності не допускається.

1.6.3. Нанесення написів на всіх пускачах для попередження випадкового пуску устаткування, що знаходиться в ремонті, наладці або очистці.

1.6.4. Для попередження поразки електрострумом усі частини електроустаткування, що можуть виявитися під напругою оснащені захисним заземленням - зануленням; включати устаткування при обірваних або погано закріплених провідниках ланцюга заземлення не дозволяється. Всі відкриті струмоведучі частини щитів, пускачів закриті запірними устроями, відчиняти який можуть тільки особи електротехнічного персоналу.

1.6.5. Від падіння людини на підлозі й інших шляхах переміщення використане покриття, що не сковзає, і застосовується спеціальне взуття.

1.6.6. Для попередження падіння з висоти передбачені огородження площадок і містків, спеціальні підставки для очищення тістових бункерів, тістоспусків.

1.6.7. Для недопущення підвищеної концентрації двоокису й окису вуглецю, пилюки і підвищеної температури передбачена приточно-витяжну вентиляція.

1.7. При отриманні травми треба негайно звернутися в медпункт і повідомити начальнику зміни або начальнику виробництва про нещасний випадок, що трапився, і причини, що викликали травму. При травмі співробітників надайте допомогу, повідомте у медпункт і начальнику зміни.

1.8. Машиніст ТРМ повинний користуватися виданим йому санітарним одягом (пекарський костюм ДЕРЖСТАНДАРТ 12.4.034-85, тапочки ДЕРЖСТАНДАРТ 12.4.033-84), брудний одяг вчасно здавати в прання;

1.9. Недотримання вимог даної інструкції є порушенням правил внутрішнього трудового розпорядку і спричиняє за собою адміністративну, матеріальну і кримінальну відповідальність.
2. Вимоги безпеки перед початком роботи.
2.1. Прийом і здавання зміни при безупинній роботі провадиться за 15 хвилин до початку зміни.

2.2. Приступаючи до роботи надінь санодяг і приведи його в порядок, не залишай звисаючих кінців і не застебнутих частин.

2.3. Перед початком роботи необхідно:

2.3.1. Візуально переконатися в наявності, справності, надійному кріпленні огороджень обертових частин і небезпечних зон, провідників устроїв, що заземлюють, написів на пускачах.

2.3.2. Перевірити справність устаткування і пускачів включенням на яловому ходу. При роботі не повинно бути сторонніх стукотів і підвищеної вібрації, відчуття напруги при доторку до устаткування.

2.3.3. Переконатися в справності блокувань кришки тістового бункера й огородження барабана голівки тістодільника, шляхом підняття при включеному устаткуванні. Після спрацьовування блокувань пуск устаткування повинний бути виконаний тільки пускачем.

2.3.4. Перевірити наявність і справність пристосувань: шкребків, щіток, штовхачів, табличок “Не включати, працюють люди”.

2.3.5. Прибрати сторонні предмети з робочого місця і шляхів переміщення, переконатися у відсутності речовин, що викликають ковзання.

2.4. При виявленні несправностей і відмов устаткування, не приступаючи до роботи, повідомити майстру або начальнику зміни. Виконувати самостійно ремонт, наладку устаткування забороняється.

2.5. Перед вмиканням у роботу устаткування переконайтеся, що при його пуску не виникне небезпека для інших робітників, що можуть виявитися в небезпечних зонах.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи.
3.1. Не залишати робоче місце і устаткування, що обслуговується без нагляду, не довіряти його іншій особі без дозволу начальника зміни.

3.2. При необхідності зачищення тістової камери або приймального бункера, регулювання розміру тістових заготівель необхідно:

3.2.1. Зупинити агрегат кнопкою “Стіп”.

3.2.2. Повісити на пускач табличку “Не включати, працюють люди”.

3.2.3. Підняти огородження або кришку і переконатися в повній зупинці агрегату.

3.2.4. Не допускається виведення із ладу блокувань шляхом їх заклинювання або натискання, зачищення і регулювання на ходу.

3.3. При зависанні тіста у приймальному бункері, проштовхувати його штовхачем при зупиненому агрегаті. Проштовхувати руками забороняється.

3.4. При влученні на підлогу тіста, рідин, розчинів і інших сторонніх предметів своєчасно їх збирати в спеціальну ємність.

3.5. При обслуговуванні бункера або іншого устаткування на висоті використовувати спеціально передбачену підставку.

3.6. У випадку відмов або неполадок у роботі устаткування відключи живлення кнопкою “Стіп”. Повідомити майстру або начальнику зміни і діяти по його вказівках.

3.7. Не допускайте у процесі роботи заклинювання або залипання тістом блокувань. При їх несправності обезструмте устаткування і повідомте майстру.
4. Вимоги безпеки по закінченні роботи
4.1. Перед зачищенням і прибиранням устаткування необхідно:

4.1.1. Зупинити устаткування кнопкою “Стіп”.

4.1.2. Повісити на пускачі табличку “Не включати, працюють люди”.

4.1.3. Використовувати для очищення тільки спеціальні шкребки.

4.2. При вологому прибиранні устаткування не допускайте влучення води в пускову апаратуру.

4.3. По закінченні прибирання й очищення установи всі огородження, інструмент і пристосування треба поставити на встановлені місця.

4.4. При передачі зміни повідомте змінному машиністу про не усунуті неполадки і можливі відмови в роботі устаткування.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
5.1. Аварійною ситуацією є обставини, розвиток яких може призвести до серйозних поломок устаткування, руйнації будівельних конструкцій, пожежам, травмуванню або загибелі людей. Такими ситуаціями на робочому місці машиніста тістоділильних машин можуть бути:

5.1.1. - сторонні звуки, удари при роботі устаткування, його підвищена вібрація;

- поява напруги на поверхні устаткування;

- поява диму, запаху гару, іскріння, загоряння обмоток електродвигунів, електропроводки, пускової апаратури.

При зазначених ознаках обезструмте устаткування і повідомте начальнику зміни.

5.1.2. - підвищена концентрація окису вуглецю. Тільки з'явиться запаху чаду включити витяжну вентиляцію, якщо вона не працює, повідомити начальнику зміни і покинути приміщення.

5.2. При загорянні електроустаткування використовувати тільки вуглекислотні або порошкові вогнегасники, що знаходяться (зазначити місце).

5.3. Для гасіння інших осередків пожежі користуватися пінними вогнегасниками, що знаходяться (зазначити місце).

5.4. При ситуаціях, які безпосередньо загрожують життю і здоров'ю --- неконтрольоване горіння, руйнація будівельних конструкцій покинути цех через вихід і знаходитися в центрального входу в будівлю.
УЗГОДЖЕНО:
Спеціаліст служби охорони праці
Юрисконсульт
Керівник підрозділу
Учебный текст
© perviydoc.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации