Збірка примірних інструкцій з охорони праці під час виконання робіт у сільському господарстві - файл n1.docx

Збірка примірних інструкцій з охорони праці під час виконання робіт у сільському господарстві
Скачать все файлы (119.1 kb.)

Доступные файлы (1):
n1.docx120kb.16.02.2014 07:40скачать

n1.docx

  1   2   3   4
ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ
З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ РУЧНИМ ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТОМ
ПІ 2.1.00-107-2000


1. Загальні положення

1.1. У Примірній інструкції викладені вимоги безпеки праці під час виконання робіт із застосуванням ручного електроінструменту.

1.2. До виконання робіт ручним електроінструментом допускаються особи, які пройшли навчання, вступний інструктаж з охорони праці та оволоділи практичними навичками безпечного виконання робіт і мають відповідну групу з електробезпеки.

1.3. До роботи з електроінструментом класу I у приміщеннях із підвищеною небезпекою та поза приміщеннями допускаються працівники з II групою електробезпеки. До роботи з електроінструментом II і III класу достатньо I групи з електробезпеки.

1.4. У приміщеннях без підвищеної небезпеки номінальна напруга електроінструменту повинна бути не більше 220 В. У приміщеннях із підвищеною небезпекою напруга не повинна перевищувати 42 В (допускається застосування електроінструменту напругою до 220 В при наявності пристрою захисного відключення або надійного заземлення корпусу електроінструменту з обов'язковим використанням захисних засобів: діелектричних рукавичок, калош та килимка). В особливо небезпечних приміщеннях і при наявності несприятливих умов (котли, ємкості, колодязі тощо) дозволяється працювати електроінструментом напругою не більше 42 В з обов'язковим застосуванням засобів індивідуального захисту: діелектричних рукавичок, калош та килимка або ізолюючих підкладок.

1.5. Не приступайте до роботи у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп'яніння, а також у хворобливому або стомленому стані.

1.6. Погоджуйте з керівником робіт чітке визначення меж Вашої робочої зони. Не допускайте перебування сторонніх осіб у робочій зоні.

1.7. До роботи приступайте у спецодязі, упевнившись, що він не має пошкоджень, та елементів, які звисають або не прилягають і можуть бути захоплені деталями, що обертаються.

1.8. Виконуйте тільки ту роботу, яку Вам доручив керівник робіт (крім екстремальних і аварійних ситуацій), не передоручайте її іншим особам.

1.9. Виконуйте електроінструментом тільки ту роботу, для якої він призначений. Оберігайте електроінструмент від ударів, перевантажень, бруду, вологи, нафтопродуктів.

1.10. Не виконуйте роботу електроінструментом, який не захищений від крапель та бризок і не має відповідних знаків (крапля в трикутнику або дві краплі), в умовах краплепадіння або утворення бризок, а також на відкритих майданчиках під час дощу й снігопаду.

1.11. Під час виконання робіт на працівників можуть діяти такі небезпечні та шкідливі виробничі фактори:

1.11.1. Фізичні небезпечні й шкідливі виробничі фактори:

- рухомі частини виробничого обладнання;

- підвищена запиленість;

- підвищена або знижена температура поверхонь матеріалів;

- підвищена або знижена температура повітря робочої зони;

- підвищений рівень шуму на робочому місці;

- підвищений рівень вібрації;

- підвищена або знижена рухомість повітря;

- підвищена напруга в електричній мережі, замикання якої може пройти через тіло людини;

- відсутність або недостатність природного світла;

- недостатня освітленість робочої зони;

- підвищена яскравість світла;

- знижена контрастність;

- прямий і відбитий блискіт;

- гострі краї, задирки й шорсткість на поверхнях конструкцій, інструменту й обладнання;

- розміщення робочого місця на значній висоті відносно поверхні землі (підлоги);

1.11.2. Психофізіологічні небезпечні й шкідливі виробничі фактори:

- фізичні перевантаження (статичні й динамічні);

- нервово-психічні перевантаження (перенапруга аналізаторів, монотонність праці, емоційні перевантаження).

1.12. Протягом зміни слідкуйте за самопочуттям. Не продовжуйте роботу відчуваючи стомленість, сонливість, раптові болі.

Відчувши недомагання, припиніть роботу, використайте медичні препарати з аптечки або зверніться за допомогою до присутніх осіб.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перевірте наявність засобів індивідуального захисту. Вони повинні відповідати виду виконуваної роботи та Типовим нормам безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам сільського та водного господарства. Упевніться у їх справності й придатності до користування. Перевірте за клеймами на рукавичках, калошах і килимку чи не минув строк їх чергових випробувань.

Волосся підберіть під головний убір.

2.2. Перевірте електроінструмент, знижуючий трансформатор та перетворювач частоти на:

- відповідність напруги електроінструменту напрузі в електромережі, до якої він буде під'єднуватися;

- затяжку гвинтів, які кріплять вузли та деталі;

- відповідність різального інструменту умовам роботи, його справність і надійність кріплення;

- справність редуктора електроінструменту шляхом прокручування шпинделя рукою (при відключеній напрузі), стан щіток та колектора;

- цілісність ізоляції електропроводів, відсутність переломів жил, оголених струмопровідних частин, доступних для доторкування, надійність штепсельних з'єднань, надійність закріплення оболонки кабелю та проводів у місцях вводу їх в електроінструмент і відсутність їхнього злому та стирання, справність вимикача;

- справність заземлення (надійність з'єднання заземлюючого проводу зі спеціальним затискачем на інструменті, відсутність обриву заземлюючого проводу);

- справність та надійність закріплення різального інструменту (свердел, абразивних кругів, дискових пил, ключів-насадок тощо). Особливу увагу зверніть, чи немає тріщин в абразивних кругах.

2.3. Не приступайте до роботи електроінструментом, у якого закінчився термін періодичної перевірки, а також у разі виявлення хоча б однієї з таких несправностей:

- пошкодження штепсельного з'єднання, кабелю або його захисної трубки;

- пошкодження кришки вимикача;

- іскріння щіток на колекторі, що супроводжується круговим вогнем на його поверхні;

- витікання масла з редуктора або вентиляційних каналів;

- поява диму або специфічного запаху, характерного для ізоляції, що горить;

- поява підвищеного шуму, стуку, вібрації;

- псування або поява тріщин у корпусній деталі, руків'ї, захисному огородженні;

- пошкодження робочої частини інструмента;

- зникнення електричного зв'язку між металевими частинами корпуса та нульовим захисним штирем штепсельної вилки.

2.4. Перевірте відповідність номінальної напруги електроінструменту напрузі в електромережі.

2.5. Підключіть електроінструмент за допомогою штепсельної вилки до електричної мережі і перевірте його роботу на холостому ходу, упевніться у відсутності шумів, іскріння на щітках колектора, вібрації та запаху горілого. Електроінструмент повинен швидко та легко включатися та відключатися від електричної мережі.

2.6. Перевірте справність штепсельних з'єднань, заземлення (занулення) металевого корпусу електроінструменту, якщо робоча напруга перевищує 42 В, наявність діелектричних рукавиць і калош або гумових килимків.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Утримуйте робоче місце в чистоті, не захаращуйте проходів та проїздів; укладайте заготовки і вироби у відведених місцях.

3.2. Довгий кабель підвішуйте вище зросту людини або укладайте у тимчасові канави або жолобки, перекриті міцними настилами. Слідкуйте, щоб кабель не торкався до гарячих, вологих і замаслених поверхонь або предметів. Не допускайте під час роботи утворення петель та перекручувань кабелю.

3.3. Використовуйте діелектричні рукавиці, калоші та гумові килимки під час роботи з електроінструментом у випадках, викладених у п. 1.3.

3.4. Не перевантажуйте двигун електроінструменту великою подачею (сильне натискання), періодично перевіряйте температуру на поверхні його корпусу, вона не повинна перевищувати 45° C. Не допускайте перегріву різального інструменту.

3.5. Працюйте електроінструментом тільки при такій температурі навколишнього середовища, яка вказана у його паспорті.

3.6. Не працюйте електроінструментом із приставних драбин. Працюйте на висоті тільки з підмостків, риштувань, інвентарних площадок тощо. Не залишайте інструмент на підмостках, риштуваннях, інвентарних площадках тощо, зберігайте його у спеціальному ящику.

3.7. Під час обробки деталей застосовуйте спеціальні пристрої для їхнього закріплення.

3.8. Під час роботи деревообробним інструментом слідкуйте, щоб під його різальні частини не потрапляли цвяхи та інші металеві предмети.

3.9. Не використовуйте у стаціонарному режимі електроінструмент, яким обробляють деревину, без огороджень, передбачених конструкцією.

3.10. Металеву стружку видаляйте тільки металевим крючком або щіткою при вимкненому електродвигуні.

3.11. Не перевіряйте пальцями гостроту різального інструменту.

3.12. Під час виконання робіт електроінструментом користуйтесь захисними окулярами.

3.13. Працюючому електроінструментом не дозволяється:

- залишати без нагляду електроінструмент, приєднаний до електромережі;

- передавати електроінструмент для роботи стороннім особам;

- самостійно розбирати й ремонтувати електроінструмент;

- триматися за електрокабель (провід);

- торкатися частин електроінструменту, які обертаються;

- працювати на приставних драбинах;

- обробляти електроінструментом мокрі та обледенілі поверхні.

4. Вимоги безпеки після закінчення робити

4.1. Вимкніть і від'єднайте від електричної мережі електроінструмент. Очистіть і приберіть робоче місце від стружки, тирси, пилу тощо.

4.2. Електроінструмент та його деталі очистіть за допомогою щіток, ганчір'я та інших засобів, не застосовуйте для цієї мети стиснене повітря. Здайте електроінструмент на зберігання, повідомивши при цьому про всі виявлені під час роботи несправності.

4.3. Зніміть і очистіть спецодяг та інші засоби індивідуального захисту.

4.4. Повідомте керівника робіт про всі неполадки, що виникли під час роботи, та вжиті заходи щодо їх усунення.

4.5. При здачі зміни повідомте працівника наступної зміни про технічний стан ручного електроінструменту і розкажіть про ситуації, які виникали під час роботи та про особливості виконання робіт.

4.6. Вимийте руки й обличчя теплою водою з милом або прийміть душ.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У випадку виникнення пожежі викличте пожежну охорону, сповістіть керівника робіт і дальше дійте відповідно до Інструкції з пожежної безпеки.

5.2. У випадку припинення подачі електроенергії вимкніть електродвигун і від'єднайте електроінструмент від мережі штепсельною вилкою.

5.3. При виявленні обриву електропроводів, пошкодження їх ізоляції не доторкайтесь до них. Повідомте про це керівника робіт та чергового електрика.

5.4. У разі ураження працівника електричним струмом якомога швидше вивільніть потерпілого від його дії, для цього швидко відключіть рубильник, магнітний пускач або інші комутаційні пристрої.

5.5. Якщо трапився нещасний випадок, то подайте потерпілому долікарську допомогу, повідомте керівника робіт (посадову особу), при необхідності викличте лікаря.

ПІ 2.0.00-087-1999

Примірна інструкція з охорони праці під час виконання робіт у захищенному грунті
Міністерство агропромислового комплексу України
ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ
ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ У ЗАХИЩЕНОМУ ГРУНТІ
м. КИЇВ
ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО
Національний НДІ охорони праці Наказ Мінагропрому України

Лист № 158 « 15 » грудня 1999р.

« 1 » вересня 1999р. №368
ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ У ЗАХИЩЕНОМУ ГРУНТІ
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. До виконання робіт у захищеному ґрунті допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд, не мають медичних протипоказань, пройшли спеціальне теоретичне та практичне навчання, мають відповідне посвідчення на право експлуатації машин та обладнання, пройшли вступний інструктаж та первинний інструктаж на робочому місці, виробниче навчання й перевірку знань з питань охорони праці.

 1. Погоджуйте з безпосереднім керівником робіт чітке визначення меж вашої робочої зони, не допускайте знаходження сторонніх осіб у робочій зоні.

 1. Не приступайте до роботи у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп'яніння, у хворобливому або стомленому стані.

 1. До роботи приступайте у спецодязі, упевнившись, що він не має пошкоджень, елементів, що звисають та не прилягають і можуть бути захоплені рухомими деталями.

 1. Протягом зміни слідкуйте за самопочуттям. При стомленні, сонливості, раптовій болі, не примушуйте себе продовжувати роботу, використайте медичні препарати з аптечки, або зверніться по допомогу до присутніх осіб.

 1. Виконуйте тільки ту роботу, яка Вам доручена відповідним нарядом (крім екстремальних та аварійних ситуацій), не передоручайте її іншим особам.

 1. Для проведення робіт у захищеному ґрунті працівникам видаються такі засоби індивідуального захисту:

- робітнику теплиці: халат бавовняний, фартух бавовняний, рукавиці комбіновані, черевики шкіряні, головний убір;

- робітнику, що готує розчин пестицидів, обприскує рослини: комбінезон бавовняний з кислотозахисним просоченням, фартух прогумований з нагрудником, шолом бавовняний, чоботи гумові, рукавиці гумові, нарукавники, респіратор, окуляри захисні;

 1. Працівники, які виконують роботи у захищеному ґрунті, повинні обов'язково проходити періодичні медичні огляди.

 1. Ознайомтесь із розташуванням місця для відпочинку й вживання їжі. Перевірте наявність у місці відпочинку питної води, мила і медичної аптечки. Перед вживаниям їжі вимийте руки з милом, витріть їх рушником або висушіть. 1.10 Будьте уважні до попереджувальних написів і знаків.


2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ
2.1. Роботи по догляду за рослинами

 1. Перевірте справність інструменту, огляньте засоби індивідуального захисту перевірте їх цілісність.

 1. Перед початком обробки ґрунту електрофрезою попередьте всіх присутніх у теплиці.

 1. Огляньте робоче місце, ознайомтесь з місцями підключення електрофрези до електричної мережі, огляньте проходи, по яких буде розкладатись кабель, місця відпочинку, прийому їжі.

2.1.4. Перевірте технічний стан електрофрези. Розложіть електрокабель по центральному проходу теплиці (між парниками) та перевірте справність його ізоляції. Зверніть увагу на справність штепсельних з'єднань (відсутність пошкоджень контактів корпусу тощо). Впевніться в надійності штепсельного з'єднання. Перевірте надійність кріплення нульового проводу до корпусу електрофрези. Перевірте справність огородження барабана і приводу електрофрези

 1. Перевірте роботу приладів вимірювання вмісту вуглекислого газу в повітрі робочої зони.

 1. Не розпочинайте роботу у приміщеннях, якщо при підживленні рослин вуглекислим газом вміст супутніх газів вище гранично допустимих концентрацій. В таких випадках перед початком роботи приміщення провентилюйте.

2.2. Різання скла та скління рам

2.2.1. Перевірте наявність інструменту, реманенту та його справність, наявність засобів індивідуального захисту.

2.2.2. Леза ножів, які використовуються для накладання замазки, повинні бути тупими та чистими.

 1. Огляньте своє робоче місце. Впевніться, що воно не захаращене сторонніми предметами і достатньо освітлене.

 1. Перевірте справність допоміжних засобів і пристосувань. Очистіть їх від бруду.

2.2.5. При використанні електричного склоріза впевніться в його справності.

2.3. Зварювання та покриття плівкою

 1. Перевірте справність інструменту, реманенту, пристроїв.

 1. Огляньте робоче місце. Перевірте стійкість станків і кріплення рулонів плівки.

2.3.3. Перевірте справність електрообладнання, електропраски, наявність та справність заземлення (занулення), відповідність напруги, наявність та справність терморегулятора, справність ізоляції проводу живлення, наявність огородження, попереджувальних плакатів.

2.4. Стерилізація ґрунту.

 1. Перевірте справність інструменту, реманенту, пристроїв.

 1. Огляньте робоче місце. Перевірте термостійкість плівки й надійність стикового з'єднання.

 1. Перевірте стан засобів контролю за подачею пари (водомірні трубки, манометри, запобіжні клапани).

2.4.4. Перевірте стан електрообладнання, ізоляції, освітлення, заземлення (занулення).

2.5. Побілка приміщень, вікон теплиць

 1. Огляньте і одягніть засоби індивідуального захисту.

 1. Перевірте надійність риштування, драбин, пересувних столів. Очистіть їх від бруду.

 1. Перевірте справність пульверизатора, розпилювача, манометра, запобіжного клапана. Пневматичні апарати й шланги перевірте й випробуйте тиском, що перевищує в 1,5 рази робочий.

 1. Перевірте правильність заземлення електрокраскопультів (КП-4, 0-17 тощо) та переносного електроінструменту (електрощітки) і якість ізоляції електропроводу (візуально).

2.5.5. Під час побілки за допомогою електроінструменту обов'язково одягайте діелектричні рукавички, а у вологих місцях - діелектричні калоші.
3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ

3.1. Роботи по догляду за рослинами

3.1.1. Під час натягування шпалерного дроту не знаходьтесь у міжряддях. Відійдіть на безпечну відстань від дроту, що натягується.

3.1.2. Для формування шпалер у верхній частині використовуйте підставки.

3.1.3. Роботи в розсадних теплицях проводьте тільки при вимкненій системі досвічування рослин.

3.1.4. Під час роботи в теплицях із генераторами вуглекислого газу безперервної дії слідкуйте за показаннями приладів вимірювання вмісту газу в повітрі робочої зони.

3.2. Різання скла та скління рам

 1. Усі операції зі склом виконуйте в рукавицях. Під час різання скла працюйте у нарукавниках і фартуху, який закриває ноги нижче колін.

 1. Ящики зі склом треба ставити прямовисно та встановлювати на тверді і міцні опори з нахилом у бік опори до 15°.

 1. Переносити скло тримаючи його перед собою, а також у горизонтальному положенні не дозволяється. Під час різання скла, а також під час очищення рам від битого скла одягайте захисні окуляри.

 1. Не дозволяється різати скло на колінах і випадкових предметах. Брудне і мокре скло різати не дозволяється.

3.2.5. Працювати із електросклорізом дозволяється тільки в гумових рукавичках.

 1. Ріжте скло тільки номерним алмазом або сталевим склорізом. Ламати скло без попереднього прокреслювання склорізом або алмазом не дозволяється.

 1. Не витирайте руки ганчіркою, якою протираєте скло.

 1. Під час роботи на висоті необхідно заготовляти та різати скло внизу, в спеціально обладнаних місцях. Різати скло на допоміжних засобах забороняється.

 1. Працюйте на висоті тільки із запобіжним поясом, канати якого закріплюються до міцних конструкцій. Не спирайте драбину на скло чи обапіл та не ставте її з нахилом більше 60°.

3.2.10. Припиніть роботу при швидкості вітру 10 м/с, недостатньому освітленні, обмерзанні місця проведення робіт.

3.2.11. Під час використання замазки на основі токсичних та їдких матеріалів працюйте в засобах індивідуального захисту.

3.3. Зварювання та покриття плівкою

3.3.1. Виконуйте роботу у спецодязі.

3.3.2. Під час перенесення інструменту тримайте його за корпус або рукоятку.

 1. Приєднуйте електроінструмент до електричної мережі тільки через спеціальну штепсельну розетку із заземленим контактом за допомогою кабелю, який має спеціальну жилу, що служить для заземлення або занулення. Не допускайте петлювання та перекручування проводу.

 1. Припиніть роботу з електроінструментом на відкритому повітрі під час дощу, грози.

 1. Під час роботи не перевищуйте температуру зварювання плівки.

3.4. Стерилізація ґрунту

 1. Працюйте тільки в засобах індивідуального захисту.

 1. Ліквідуйте всі розриви плівки до подачі пари. Якщо розриви ліквідувати неможливо, повідомте про це керівника робіт.

 1. Тиск пари під плівкою повинен бути в межах 45-60 Па. Слідкуйте за показниками манометра.

 1. Працюйте тільки при відключеному підсвічуванні та в засобах захисту від ураження електрострумом.

 1. Перевірку якості знезараження ґрунту здійснюйте тільки в протигазах.

3.5. Побілка приміщень, вікон теплиць

 1. Побілку на висоті 1 м і більше над землею або перекриттям, виконуйте тільки з інвентарних засобів підмащування. Не використовуйте для цього випадкові неперевірені предмети і засоби.

 1. Не виконуйте роботи на ярусах в одній вертикалі без проміжних захисних настилів.

 1. Не спирайте драбини на віконне переплетення та скло.

 1. Включайте інструмент тільки після встановлення його в робоче положення.

 1. Слідкуйте за тиском у нагнітальному бачку та щоб шланги не були вигнуті та перекручені. Роз'єднуйте шланги тільки після припинення подачі повітря.

 1. Не дозволяється перегинати шланг для припинення подачі повітря.

 1. Відключайте електрифікований інструмент під час перерви в роботі.

 1. Не беріть вапно та інші матеріали незахищеними руками.

 1. Виконуйте роботу тільки в добре провітрюваному приміщенні.

3.5.10. Не відпочивайте в приміщенні де проведено побілку.
4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

 1. Приведіть у порядок робоче місце.

 1. Інструмент, пристосування очистіть від бруду, помістіть у відведене для нього місце.

 1. Зніміть спецодяг, спецвзуття, очистіть його і здайте на зберігання.

 1. Виконайте заходи особистої гігієни.


5. ДІЇ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

 1. При виявленні пожежі негайно повідомте пожежну охорону, вжийте заходів до гасіння (локалізації) пожежі, евакуації людей, повідомте керівника підприємства.

 1. У випадку аварії обладнання припиніть роботу, залишіть приміщення, викличте аварійну службу, повідомте керівника робіт.

 1. При травмуванні, опіках, отруєнні, ураженні струмом надайте першу долікарську допомогу, викличте лікаря, організуйте доставку потерпілого до медичного закладу, негайно повідомте керівника робіт.

  1   2   3   4
Учебный текст
© perviydoc.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации