Лабораторна робота - Перевірка геометричної точності та вібростійкості токарно-гвинторізного верстата - файл n1.doc

Лабораторна робота - Перевірка геометричної точності та вібростійкості токарно-гвинторізного верстата
Скачать все файлы (250.5 kb.)

Доступные файлы (1):
n1.doc251kb.12.01.2014 16:16скачать

n1.doc

Група____________________

Студент____________________

Викладач____________________ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1

ПЕРЕВIРКА ГЕОМЕТРИЧНОЇ ТОЧНОСТI ТА ВІБРОСТІЙКОСТІ

ТОКАРНО-ГВИНТОРІЗНОГО ВЕРСТАТА

1.1 Мета роботи

Вивчити контрольно-вимірювальні пристрої для перевірки геометричної точності верстата; скласти схеми перевірки геометричної точності вузлів верстата i точності взаємного розташування цих вузлів на верстатах; придбати практичні навички по вимірюванню геометричної точності верстатів.
1.2 Обладнання, прилади, інструменти

Токарно-гвинторізний верстат; магнітний індикаторний стояк; контрольні оправки; перевірочні лінійка i косинець; жорсткі центри; мікрометр; кругомiр.
1.3 Теоретичні відомості

В умовах підвищення якості деталей, їх довговічності i надійності особливе значення набуває точність виконання операцій на металорізальних верстатах.

Точність обробки на верстаті характеризується величиною відхилень розмірів, форми i відносного положення елементів поверхні, яка отримується, від відповідних параметрів заданої геометричної поверхні. В зв'язку з цим перевіряють точність виготовлення окремих елементів верстата: геометричну форму посадочних поверхонь (непрямолiнiйнiсть, неплощиннiсть, овальність, конуснiсть), точність обертання шпинделя, прямолiнiйнiсть або площинність напрямних поверхонь столів, прямолiнiйнiсть переміщень супортів, точність ходових гвинтів i т.д. Контролю належить i правильність взаємного положення i руху вузлів, i елементів верстата. До них відносяться: розташування поверхонь, паралельність або перпендикулярність напрямних i поверхонь столів відносно шпинделів, спiввiснiсть або паралельність останніх i т.д. Точність верстатів регламентується відповідними державними стандартами України "Норми точності". Для кожного типу габариту i класу точності верстата розроблена певна кількість інструментальних перевірок геометричної точності, які проводяться у статичному стані. В якості перевірочних інструментів використовують перевірочні i лекальні лінійки, контрольні оправи, рівні, щупи, індикатори і мініметри, оптичні прилади і спеціальні пристрої. Перевірка на точність токарно-гвинторізного верстата нормального класу точності з найбільшим діаметром оброблювального виробу 400 мм за ДСТУ 18097-72 проводиться у наведеній нижче послідовності.

1.3.1 Перевірка прямолінійності поздовжнього переміщення супорта у горизонтальній і вертикальній площинах

У центрах передньої 4 (рисунок 1.1) і задньої 5 бабок вста­новлюють оправку 2 з циліндричною вимірювальною поверхнею. Різцетримач розташовують як можна ближче до осі центрів верстата. На супорті 1 укріпляють індикатор 3. При перевірці прямолінійності поздовжнього переміщення супорта вимірювальний наконечник індикатора підводиться до зіткнення з оправкою збоку (рисунок 1.1, б) або зверху (рисунок 1.1, а) в залежності від виду перевірки.

При цьому вимірювальний наконечник індикатора спрямовується до вісі оправки, перпендикулярно до твірної. Супорт переміщують у поздовжньому напрямку на всю довжину ходу. Відхилення визначають як найбільшу алгебраїчну різницю показань індикатора. (Якщо показання індикатора на кінцях оправки не однакові, то з результатів відхилень слід відняти похибку, яка викликана установкою оправки).

Допустимі відхилення на довжині 500 мм:

у позиції а – 0.012 мм;

у позиції б – 0.020 мм.

Рисунок 1.1 – Схема установки індикатора для перевірки прямолінійності поздовжнього переміщення супорта у горизонтальній і вертикальній площинах

1.3.2 Перевірка одновисотності осі обертання шпинделя передньої бабки і осі отвору пінолі задньої бабки по відношенню до напрямних станини у вертикальній площині

У центрах передньої 1 (рисунок 7.2) і задньої 5 бабок встановлюють оправку 2 з циліндричною вимірювальною поверхнею довжиною, яка дорівнює максимальному діаметру Д=400 мм заготовки, яку встановлюють на верстаті. На супорті 4 встановлюють індикатор 3 так, щоб його вимірювальний наконечник торкався б вимірювальної поверхні оправки і був би спрямований до її осі, перпендикулярно до верхньої твірної.Рисунок 1.2 – Схема установки індикатора для перевірки одновисотності осі обертання шпинделя передньої бабки і осі отвору пінолі задньої бабки по відношення до напрямних станини у вертикальній площині

Супорт переміщують на довжину, яка дорівняє Д. Після першого вимірювання шпиндель повертають на 180 і роблять друге вимірювання.

Відхилення визначають як середню арифметичну результатів двох зазначених вимірів, кожний з яких визначається алгебраїчною різницею показань індикатора на кінцях оправки.

Допустиме відхилення 0.030 мм.

1.3.3 Перевірка паралельності переміщення задньої бабки переміщенню супорта у вертикальній і горизонтальній площинах

Супорт 1 (рисунок 7.3) і задню бабку 4 встановлюють у крайнє праве положення на напрямних станини. Піноль 3 всовують в задню бабку на 0.8 ходу і затискають. На супорті укріпляють індикатор 2 так, щоб його вимірювальний наконечник торкався пінолі задньої бабки і був спрямований до твірної.

Супорт і задню бабку переміщують одночасно, зберігаючи відстань між супортом і задньою бабкою постійною по всій довжині хода задньої бабки, з зупинками для вимірювання не більш ніж через 0.3 довжини хода. Задню бабку закріплюють.

Відхилення визначають як найбільшу алгебраїчну різницю показань індикатора при первісному і наступному положеннях задньої бабки і супорта. Допустимі відхилення на довжині 500 мм:

у вертикальній площині – 0.30 мм;

у горизонтальній площині – 0.20 мм.Рисунок 7.3 – Схема установки індикатора для перевірки паралельності переміщення задньої бабки переміщенню супорта

1.3.4 Перевірка радіального биття конічного отвору шпинделя передньої у торця і на довжині L

В отвір шпинделя 1 (рисунок 7.4) встановлюють контрольну оправку 3 з циліндричною вимірювальною поверхнею. На нерухомій частині верстата укріпляють індикатор 2 так, щоб його вимірювальний наконечник торкався вимірювальної поверхні оправки.


Рисунок 7.4 – Схема установки індикатора для перевірки радіального биття конічного отвору шпинделя передньої бабки

Шпиндель приводять до обертання. При кожному вимірюванні шпиндель повинен здійснити не менше двох обертів.

Допустиме биття на кінці шпинделя – 0.010 мм і на відстані L = 200 мм

від кінця – 0.016 мм.

1.3.5 Перевірка паралельності осі обертання шпинделя передньої бабки поздовжньому переміщенню супорта у вертикальній і горизонтальній площинах

В отвір шпинделя 1 (рисунок 7.5) вставляють контрольну оправку 3.Рисунок 7.5 – Схема установки індикатора для перевірки паралельності осі обертання шпинделя передньої бабки поздовжньому переміщенню супорта

На супорті 4 укріпляють індикатор 2 так, щоб його вимірювальний наконечник торкався циліндричної вимірювальної поверхні оправки.

Супорт переміщують у поздовжньому напрямку на довжину L = 200 мм.

Виміри роблять по двом діаметрально протилежним твірним оправки (при повороті шпинделя на 180).

Відхилення визначають як середню арифметичну результатів не менш ніж двох вимірів у кожній площині, кожній з яких визначають як найбільшу алгебраїчну різницю показань індикатора при переміщенні супорта.

Допустимі відхилення:

у позиції а – 0.016 мм;

у позиції б – 0.08 мм на довжині 200 мм.
1.3.6 Перевірка паралельності поздовжнього переміщення верхніх полозків супорта осі обертання шпинделя передньої бабки у вертикальній площині

В отвір шпинделя 1 (рисунок 7.6) встановлюють контрольну оправку 3.

На верхніх полозках супорта 4 укріпляють індикатор 2 так, щоб його вимірювальний наконечник торкався циліндричної вимірювальної поверхні оправки. Верхні полозки супорта переміщують вздовж осі шпинделя.

Виміри роблять не менш ніж в трьох поперечних перерізах оправки - крайніх і середньому.

Для визначення найбільшого показання індикатора у кожному з положень супорта верхню частину супорта (поперечні полозки) переміщують у поперечному напрямку вперед і назад.

Вимірюють по двом діаметрально протилежним твірним оправки (при повороті шпинделя на 180).Рисунок 7.6 – Схема установки індикатора для перевірки паралельності поздовжнього переміщення верхніх полозків супорта осі обертання шпинделя передньої бабки у вертикальній площині

Допуск 0.020 мм на довжині L = 200 мм.

1.3.7 Перевірка паралельності переміщення пінолі в напрямку поздовжнього переміщення супорта у вертикальній і горизонтальній площинах

Піноль 3 (рисунок 1.7) всовують в задню бабку 4 і затискують. На супорті 1, який встановлено поруч, укріпляють індикатор 2 так, щоб його вимірювальний наконечник торкався поверхні пінолі і був спрямований до її осі, перпендикулярно до твірної.Рисунок 1.7 – Схема установки індикатора для перевірки паралельності переміщення пінолі напрямку поздовжнього переміщення супорта

Піноль звільняють, висувають на довжину більше 50 мм і знову затискають.

Супорт переміщують в поздовжньому напрямку в бік передньої бабки так, щоб вимірювальний наконечник знову торкнувся твірної пінолі в тій же самій точці, що й при первісній установці.

Відхилення в кожній з площин визначають як найбільшу величину алгебраїчної різниці показань індикатора в двох вказаних положеннях пінолі і супорта.

Допустимі відхилення на довжині 50 мм:

у позиції а - 0.010 мм:

у позиції б - 0.008 мм.

1.3.8 Перевірка паралельності осі конічного отвору пінолі задньої бабки переміщенню супорта у вертикальній і горизонтальній площинах

В отвір пінолі 3 (рисунок 7.8) задньої бабки встановлюють контрольну оправку 1.

На супорті 4 встановлюють індикатор 2 так, щоб його вимірювальний наконечник торкався б циліндричної вимірювальної поверхні оправки. Супорт переміщують в поздовжньому напрямку на довжину L = 200 мм.

Похибку визначають як середнє арифметичне результатів трьох вимірювань.

Допускається 0.020 мм на довжині 200 мм.Рисунок 7.8 – Схема установки індикатора для перевірки паралельності осі конічного отвору пінолі задньої бабки переміщенню супорта

1.3.9 Перевірка вібростійкості верстата

В патрон верстата 1 встановлюється конічна заготовка 2. До краю конуса діаметром D1 підводиться різець 3. На шпиндель верстата передається обертання, а різцю надають повздожнього руху у напрямку збільшення конуса. Експеримент виконують доки верстат не стане «гудіти». Вимикається повздовжня подача, відводиться інструмент, вимикають верстат , вимірюється D2.

Таблиця 7.1 – Перевірка на точність токарно-гвинторізного верстатап/п

Найменування

перевірки

Ескіз установки

Відхилення

допустимі

фактичні

1

2

3

4

5

1

Перевірка прямолінійності поздовжнього переміщення супорта у горизонтальній і вертикальній площинах

2

Перевірка одновисотності осі обертання шпинделя передньої бабки і осі отвору пінолі задньої бабки по відношенню до напрямних станини у вертикальній площині

3

Перевірка паралельності переміщення задньої бабки переміщенню супорта у вертикальній і горизонтальній площинах

4

Перевірка радіального биття конічного отвору шпинделя передньої бабки у торця і на довжині L

5

Перевірка паралельності осі обертання шпинделя передньої бабки поздовжньому переміщенню супорта у вертикальній і горизонтальній площинах

6

Перевірка паралельності поздовжнього переміщення верхніх салазок супорта осі обертання шпинделя передньої бабки у вертикальній площині

7

Перевірка паралельності переміщення пінолі в напрямку поздовжнього переміщення супорта у вертикальній і горизонтальній площинах

8

Перевірка паралельності осі конічного отвору пінолі задньої бабки переміщенню супорта у вертикальній і горизонтальній площинах

9

Перевірка токарно-гвинторізного верстата на вібростійкість1.5 Висновок:__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________Учебный текст
© perviydoc.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации