Лабораторна робота № 13 Дослідження імпульсного елементу - файл Хід роботи.doc

Лабораторна робота № 13 Дослідження імпульсного елементу
Скачать все файлы (31.6 kb.)

Доступные файлы (4):
.~lock.Теоретичні відомості.doc#
Теоретичні відомості.doc73kb.13.03.2005 11:12скачать
n3.doc22kb.05.04.2006 21:55скачать
Хід роботи.doc30kb.13.03.2005 11:06скачать

Хід роботи.doc

Лабораторна робота №13
Дослідження імпульсного елементу2. Попереднє завдання

2.1. Нарисувати структурну схему розімкнутої імпульсної системи.

2.2. Отримати аналітичний вираз для реакції неперервної частини з передаточною функцією вказаного варіанту на вихідні сигнали ідеального і реального імпульсного елементу . В лабораторному макеті частота модуляції імпульсного елементу fИ.Е.= 400 Гц.

2.3. Побудувати графіки часових залежностей вихідних сигналів неперервної частини.
3. Робоче завдання.

3.1. Виміряти параметри вихідного сигналу реального імпульсного елемента при вхідному X(t)=1(t).

3.2. Дослідити реакцію неперервної частини імпульсної системи на вихідний сигнал реального імпульсного елементу.

3.3. Дослідити вихідний сигнал імпульсного елемента при вхідному синусоїдальному сигналі.

3.4. Дослідити вихідний сигнал формуючого елементу і по його вигляду записати передаточну функцію.

3.5. Визначити коефіцієнт передачі імпульсного елементу при амплітудній модуляції.
4. Виконання робочого завдання.

4.1. Контроль форми сигналів і зміна їх параметрів в даній роботі здійснюється за допомогою осцилографа, синхронізуючий вхід якого підключено до виходу “синхронізація”, розташованому на передній панелі стенду. Масштаб по вісі часу осцилографа 1 мВ/под.

4.2. Подати на вхід Х13 імпульсного елементу ІЕ вхідний сигнал 1(t). Вхідний сигнал 1(t) контролювати першим каналом осцилографа, досягнувши органами його керування стійкого зображення ступінчастого сигналу.

4.3. Підключити вхід Х14 широтно-імпульсного модулятора ШІМ до виходу джерела живлення Е1.

4.4. Вихідний сигнал імпульсного елементу контролювати на виході Х16 другим виходом осцилографа.

4.5. Зміною величини і знаку напруги джерела живлення Е1 шляхом обертання ручки “Е1” стенду отримати на виході Х16 імпульсного елементу послідовність прямокутних імпульсів. Встановити відносну тривалість імпульсів імпульсного елементу 0,1, де tu – тривалість імпульсів, Т – період тривалості імпульсів.

4.6. За допомогою осцилографа заміряти параметри імпульсів (tu, Uu).

4.7. Підключити вихідний сигнал імпульсного елементу (вихід Х16) до входу вказаної у варіанті завдання ланки приведеної неперервної частини системи.

4.8. Контролювати реакцію вибраної ланки на вихідний сигнал імпульсного елементу другим входом осцилографа. Для зручності осцилографування реакції досліджуваних ланок перемикачі полярності другого входу осцилографа встановити наблюдаємі сигнали по обом каналам одного знаку.

4.9. Зарисувати в робочій журнал осцилограми наблюдаємих на осцилографі сигналів для кожної з вказаних ланок, визначивши їх величини на початку і в кінці тактового інтервалу. Для підвищення точності вимірювань змінювати коефіцієнт вхідного ділильника осцилографа. При зміні користуватися результатами виконаних розрахунків попереднього завдання.

4.10. Підключити до входу Х13 імпульсного елементу вихід генератора синусоїдальних сигналів, встановивши його виході сигнал мінімальної частоти і амплітудою U=5 В.

4.11. Зняти осцилограму вихідного сигналу на гнізді Х16 імпульсного елементу.

4.12. Зняти осцилограму вихідного сигналу формуючого елементу ФЕ (вихід Х15).
5. Обробка результатів досліджень

5.1. Зарисувати осцилограми досліджуваних сигналів.

5.2. По осцилограмі вихідного сигналу формуючого елементу записати його передаточну функцію.

5.3. По осцилограмі вихідного сигнала імпульсного елемента при гармонічному вхідному сигналі визначити рід амплітудо-імпульсної модуляції.

5.4. Порівняти результати теоретичних і експериментальних досліджень реакції лінійних ланок на вихідний сигнал реального імпульсного елементу.Учебный текст
© perviydoc.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации