Мацелюх Н.П. та ін. Основи економічної науки - файл n1.doc

Мацелюх Н.П. та ін. Основи економічної науки
Скачать все файлы (2577.5 kb.)

Доступные файлы (1):
n1.doc2578kb.03.02.2014 11:23скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48
Н.П. Мацелюх,

О. М. Розум,

І.А. Максименко,

М.М. Теліщук


ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ

Навчальний посібник

для самостійної підготовки

до курсового екзамену та комплексного державного екзамену з економічної теоріїНАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Н.П. Мацелюх,

О.М. Розум,

І.А. Максименко,

М.М. Теліщук

ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ

Навчальний посібник

для самостійної підготовки

до курсового екзамену та комплексного державного екзамену з економічної теорії
Київ: Центр учбової літератури

2012

УДК 330.101

ББК 65.01

М 36
Рецензенти:


В. К. Євдокименко – доктор економічних наук, професор

(Буковинська державна фінансова академія)

К.Т. Кривенко – доктор економічних наук, професор

(ДВНЗ „Київський національний економічний

університет імені Вадима Гетьмана)
Д. Ф. Крисанов – доктор економічних наук, професор

(Державна установа “Інститут економіки та прогнозування

Національної академії наук України”)
М 36 Мацелюх Н.П., Розум О. М., Максименко І.А.,Теліщук М.М. та ін.

Основи економічної науки: Навчальний посібник для самостійної підготовки до курсового екзамену та комплексного державного екзамену з економічної теорії.– Київ: Центр учбової літератури, 2013. - 326 с.

ІSBN

Навчальний посібник підготовлений згідно з вимогами Державного стандарту підготовки бакалаврів за напрямом “Економіка і підприємництво”, програми курсу “Основи економічної науки” та програми державного екзамену з економічної теорії.

Розрахований на студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей для їх самостійної підготовки до курсового екзамну з навчальної дисципліни “Основи економічної науки” та комплексного державного екзамену з економічної теорії. У посібник включено: перелік теоретичних питань та коментар до них; мікроекономічні та макроекономічні графічні моделі та пояснення до них; завдання щодо аналізу динаміки основних показників розвитку економіки України; список рекомендованої літератури; тренінг для закріплення та самоперевірки отриманих знань, який включає тести, запитання, завдання, задачі.

Навчальний посібник буде корисним не тільки студентам, а й аспірантам, науково-педагогічним працівникам, які викладають економічні дисципліни, всім, хто цікавиться теоретичними надбаннями сучасної економічної науки.

УДК 330.101

ІSBN © ББК 65.

Н. П. Мацелюх, О.М. Розум,

І. А. Максименко, М. М.Теліщук

та ін., 2013

© Видавництво 2013


Зміст

Передмова…………………………………………………………..
Розділ 1. Логічно-тезовий виклад теоретичних питань,

які можуть бути включені до екзаменаційних білетів………
1. Загальна характеристика економічного розвитку Первісної доби………

2. Загальна характеристика економіки та економічної думки країн

Стародавнього Сходу……………………………………………………….

3. Соціально-економічний розвиток та економічна думка країн античного

світу: загальна характеристика…………………………………………….

4. Загальна характеристика економіки та економічної думки

Середньовіччя……………………………………………………………….

5. Історичне значення меркантилізму……………………………………….

6. Зародження економічної науки……………………………………………

7. Економічне вчення фізіократів……………………………………………

8. Економічна думка в Україні у XVІІ–XVІІІ ст……………………………..

9. Адам Сміт як творець економічної науки……………………………….

10. Політична економія: загальна характеристика зародження,

становлення, розвитку………………………………………………….....

11. Загальна характеристика економіки та економічної науки

індустріальної епохи……………………………………………………

12. Економічна думка в Україні (ХІХ – початок ХХ ст.)………………….

13. Економічна теорія марксизму……………………………………………

14. Становлення і розвиток мікроекономічної науки……………………...

15. Методи мікроекономічного аналізу………………………………………


16. Сучасна структуризація економічної науки…………………………….

17. “Кейнсіанська революція” в економічній науці………………………….

18. Становлення, розвиток та сучасний стан макроекономічної науки…

19. Методи макроекономічних досліджень………………………………….

20. Тенденції синтезу основних напрямів економічної науки………………

21. Формаційний та цивілізаційний підходи до аналізу

суспільних процесів………………………………………………………..

22. Категорії економічної науки: сутність, система………………………..

23. Закони економічної науки…………………………………………………
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48
Учебный текст
© perviydoc.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации