Відповіді до іспиту з економічної теорії - файл 55, 56, 63.docx

Відповіді до іспиту з економічної теорії
Скачать все файлы (1835.4 kb.)

Доступные файлы (4):
55, 56, 63.docx33kb.25.01.2012 20:16скачать
Shpory_ekonomika.docx1834kb.22.01.2012 22:32скачать
n3.doc49kb.28.11.2002 02:00скачать
n4.doc363kb.27.12.2011 00:09скачать

55, 56, 63.docx

55.Економічна система як об’єкт макроекономіки, її елементи. Типи економічних систем.

ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА – ЦЕ ПЕВНИМ ЧИНОМ УПОРЯДКОВАНА СИСТЕМА ЗВЯЗКІВ МІЖ ВИРОБНИКАМИ ТА СПО-ЖИВАЧАМИ МАТЕРІАЛЬНИХ І НЕМАТЕ-РІАЛЬНИХ БЛАГ І ПОСЛУГ.

ЇЇ ОСНОВНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ Є:

  1. КОНКРЕТНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ‘ЯЗКИ МІЖ ГОСПОДАР-СЬКИМИ СУБ‘ЄКТАМИ

  2. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ, ЯКІ БАЗУЮТЬСЯ НА ВІДПОВІДНИХ ФОРМАХ ВЛАСНОСТІ НА ЕКОНОМІЧНІ РЕСУРСИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПОДІЛ ПРАЦІ, СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ТА КООПЕРУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА

  4. ГОСПОДАРСЬКИЙ МЕХАНІЗМ, Т. Т. СПОСІБ РЕГУЛЮ-ВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА МАКРОРІВНІ

56.Суб’єкти макроекономіки та їх взаємодія. Модель економічного кругообігу в умовах чистого ринку та змішаної економіки.

Модель змішаної економіки у кожній країні залежить насамперед від індивідуаль-них факторів (природних, демографічних, технічних, місця країни у світовому господарстві та ін.), цілей та пріоритетів державної політики. За зміни цих умов вносяться зміни й у модель змішаної економіки.

Макроекономічні субґєкти та їх взаємодія.

На макрорівні національна економіка зображається у вигляді взаємодії чотирьох суб'єктів: сектора домашніх господарств, підприємницького сектора, держави і закордону — на чотирьох ринках: благ, праці, грошей і цінних паперів.

Сектор домашніх господарств включає всі приватні господарські осередки всередині країни, які постачають економіку ресурсами і використовують отримані за них гроші для придбання благ і задоволення власних потреб. Домашні господарства виявляють три види економічної активності:

– пропонують засоби виробництва, що знаходяться в їхній приватній власності;

– споживають частину одержуваного доходу, купуючи споживчі блага;

– зберігають решту доходу, купуючи цінні папери і нерухомість.

Підприємницький сектор являє собою сукупність усіх фірм, зареєстрованих всередині країни і створених для виробництва і реалізації благ. Економічна активність даного сектора зводиться до:

– попиту на засоби виробництва;

– пропозиції благ;

– інвестування.

Державний сектор — це всі державні інститути і заклади, що виробляють суспільні блага і надають їх споживачеві безкоштовно, тобто без безпосередньої оплати кожної споживаної одиниці блага. До числа найважливіших благ належать: безпека, досягнення фундаментальної науки, послуги державної соціальної і виробничої інфраструктур. Економічна активність виявляється в:

– закупівлі благ;

– стягненні податків;

– пропозиції грошей.

Сектор закордон складається з економічних суб'єктів, що мають постійне місцезнаходження за межами даної країни, а також іноземних державних інститутів.

Вплив закордону на вітчизняну економіку здійснюється через взаємний обмін товарами, послугами, капіталом і національними валютами.


63. Взаємозвґязок сукупного попиту та сукупної пропозиції. Рівноважний рівень цін і рівноважний реальний обсяг виробництва.

Взаємодія та взаємозв'язок між сукупним попитом та сукупною пропозицією здійснюється через систему цін.

image007 Рівновага сукупного попиту та сукупної пропозиції
На графіку точка перетину кривої сукупного попиту АД та кривої сукупної пропозиції АS – точка рівноваги, яка визначає рівноважний рівень цін ра та рівноважний реальний обсяг національного виробництва QA.

Існують три варіанти макрорівноваги.

Якщо сукупний попит змінюється в межах кейнсіанського відрізка, то зростання попиту призводить до зростання реального обсягу національного виробництва і зайнятості при сталих цінах.

Якщо сукупний попит зростає на проміжному відрізку, то це призводить до зростання реального обсягу національного виробництва, рівня цін та зайнятості.

Якщо сукупний попит зростає на класичному відрізку АS то це призводить до інфляційного зростання цін та номінального ВНП при незмінному обсязі реального ВНП (оскільки, як уже зазначалося, він не може зростати за межі рівня “повної зайнятості”).

Зазначимо, що попит і пропозиція не завжди зрівноважують одне одного. Рівновага між ними виникає як окремий випадок їхньої нерівноваги. Крім того, обсяг попиту може бути меншим від обсягу пропозиції через збільшення заощаджень, які скорочують поточний сукупний попит, здійснюють фінансове забезпечення інвестицій і майбутньої пропозиції.

Взаємодія та взаємозв'язок між попитом і пропозицією здійснюються через систему цін. Ціна рівноваги рухлива, оскільки рухливе співвідношення попиту та пропозиції. За сучасних умов засобом збалансування попиту та пропозиції, стабілізації економіки у рамках держави є принцип мультипліка­тора Кейнса. Пояснимо його сутність на такому прикладі.

Припустимо, що попит на якийсь товар істотно зменшується. Це означає зниження виробництва даного товару, тобто згортання виробництва, звільнення найнятих працівників, банкрутство та ін. Оскільки всі галузі і види праці так чи інакше взаємопов'язані між собою, падіння попиту починає спостерігатися в інших галузях. Зниження споживчого й інвестиційного попиту, що триває, веде до їх падіння в третіх галузях. У результаті падіння попиту виявляється у кілька разів більшим за початковий. Аналогічна картина спостерігається при підвищенні попиту На якийсь товар. Це значне підвищення як локомотив починає витягувати весь ланцюг сукупного попиту. Отже, збільшення (зменшення) сукупного попиту можна попередньо передбачати, регулюючи тим самим відповідність попиту та пропозиції.

Принцип мультиплікатора можна використати там, де економіка не завантажена до повних можливостей виробничих потужностей, тобто не працює на межі своїх можливостей. Невикористані резерви (певна нерівновага) дають змогу маневрувати, збільшуючи (скорочуючи) попит. Якщо економіка працює на межі своїх можливостей, дія мультиплікатора стимулює інфляцію.
Учебный текст
© perviydoc.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации