Лекція - Соціологія інтернету - файл n1.doc

Лекція - Соціологія інтернету
Скачать все файлы (199.5 kb.)

Доступные файлы (1):
n1.doc200kb.09.01.2014 14:27скачать

n1.doc

Соціологія інтернету – лекція

План:

1. Інтернет як частина комунікаційного простору сучасного суспільства.

2. Інтернет-комунікації: предмет, об’єкт, мета.

3. Стисла характеристика інтернет-комунікації та комунікантів.

4. Найвідоміші компанії, що проводять інтернет-опитування.

5. Інтернет-лексика.

"Нам слід розпрощатися з ПК, гнучкими дисками та теками з файлами, — зазначає Неґропонте, — як і з багатьма іншими речами. Може видатися, що нині ера ПК, але насправді панування ПК майже минуло. Лері Елісон, президент "Oracle" — провідної інформаційної компанії, назвав ПК "сміховинним пристроєм", 1995 р.

1. Більшість людей, які користуються комп'ютером, задіюють тільки частину його можливостейостей, а це пристрій, що відмежовує одну особу від іншої. Кажуть, що майбутнє належить не індивідуальному комп'ютеру, а глобальній системі взаємопов'язаних комп'ютерів, тобто саме тому, чим є Інтернет. Нове гасло проголошує: "Мережа — це комп'ютер". Інакше кажучи, ПК перетворюється на кінцевий пункт подій, що відбуваються будь-де, — в мережі, яка охоплює всю планету, чи в мережі, котра не належить жодній людині чи компанії.

Середовище глобальної інформаційної мережі Інтернет, яку іменують "киберпростором", "соціальної віртуальною реальністю", "нульовим" простором, "паралельним" світом, новим "середовищем проживання", комплексним екологічним простором, "інформаційним зліпком людського буття", "новим життєвим простором" , "другою реальністю", "суб'єктивною реальністю" - це не тільки взаємопов'язані за допомогою комунікаційного обладнання, технологій і програм комп'ютери, а, перш за все взаємодіючі в цьому середовищі люди.

Поява і глобальне розповсюдження Інтернету означає нове (потенційно неосяжне) розширення кола учасників спілкування. Інтернет - це особливе технологічне середовище, що дозволяє використовувати всі існуючі раніше символічні системи та забезпечує доступ до будь-якої інформації, яку можна зафіксувати з їх допомогою, прагне відмінити всяку своєрідність, специфічність, усереднити. Інтернет глобалізує: його можна пристосувати до всіх областей людської активності.

Інтернет у своєму розвитку пройшов шлях від професійного середовища спілкування програмістів до середовища вільного спілкування, що реалізує більш широкі, в порівнянні з професійними, особисті інтереси.

З моменту появи Інтернету вчений світ, в тому числі й соціологи, вивчають Інтернет саме як особливий, специфічний тип реальності.

Інтернет починався в Пентагоні — штаб-квартирі збройних сил США. Його було запроваджено 1969 року і спершу найменовано "ARPA net" за початковими літерами назви Агентства передових дослідницьких проектів Пентагону (Pentagon's Advanced Research Projects Agency ("ARPA"). Мета була обмежена. "ARPA" мав дати науковцям можливість працювати за військовими контрактами в різних частинах Америки і спільно користуватися своїми ресурсами та ділитися дорогим обладнанням. Принагідно автори "ARPA" продумали і спосіб пересилання повідомлень. Так народилась електронна пошта ("e-mail"). "E-mail" — це система кореспонденції, де повідомлення безпосередньо надсилаються від одного комп'ютера до іншого або багатьох інших. Тому тут не буває періоду чекання, як при пересиланні звичайного листа: під'єднання відбувається негайно.

Пентаґонівський Інтернет до початку 1980-х складався з п'ятисот комп'ютерів, розміщених у військових лабораторіях та університетських факультетах комп'ютерних наук. Пізніше до нього почали приєднуватись інші університетські працівники, котрі користувалися системою у своїх власних цілях. На 1987 рік Інтернет збільшив до 28 тисяч число базових комп'ютерів, які розміщувалися в багатьох університетах і дослідницьких лабораторіях (за 7 років). Користувачі запровадили різноманітні інновації, створивши нове програмне забезпечення, що дало їм можливість брати участь у дискусіях та послуговуватися даними досліджень.

Кілька років Інтернет був пов'язаний з університетами. Проте з поширенням домашніх ПК він почав виходити назовні, відтак пережив період сплескоподібного росту. Послуги "он-лайн" ("on-line"), "довідкові таблиці" — групи електронного обговорення, а також бібліотеки програмного забезпечення було введено в мережу величезною кількістю людей вже не тільки в Північній Америці, а по всьому світі. (винайдення вірусу) До цієї справи прилучилися корпорації. У 1994 році компанії зрівнялися з університетами за рівнем користування мережею.

Різке зростання Інтернету сталося після створення World Wide Web (WWW ) на основі гіпертексту (1990 р.) і появи перших графічних браузерів - Моsаic (1993 р.) і Netscape (1994 р.). Поєднання цих двох технологій ( гіпертекст з можливістю представлення графіки ) зробило Інтернет привабливим для бізнесу і реклами , що призвело до його лавиноподібного зростання .

Огляди Nua Internet Surveys дозволяють простежити динаміку зростання інтернет- аудиторії починаючи з 1995 р. Звертає на себе увагу той факт , що до 1998 р. в загальній структурі інтернет -користувачів превалювали жителі США , але з 2000 р. ситуація різко змінилася. Дворазове збільшення Інтернет- аудиторії в 2002 р. відбулося за рахунок зростання кількості користувачів Мережі в інших країнах світу. У першу чергу це Азія ( традиційно в даний регіон включають також Океанію та Австралію ) , а серед азіатських країн найбільші темпи освоєння Інтернету в даний час демонструє Китай .

До 1999 р. американська аудиторія переважала серед користувачів Інтернету , і до цих пір інтернет- аудиторія США - найбільша у світі. Цілком природно , що ідеї використання Інтернету в якості інструменту для збору соціологічної інформації почали опрацьовуватися саме американськими соціологами . Вважається , що вперше соціологічне опитування користувачів Інтернету було проведене в січні 1994 р. Дж. Пітковим ( Технологічний інститут Джорджії ) , в результаті було отримано 4,5 тис. відповідей та визначено характеристики інтернет -аудиторії. Ці опитування регулярно проводилися остаточно 1998 р. з піврічними інтервалами , і кількість респондентів збільшилася до 88 тис. осіб.

В даний час американські дослідницькі компанії активно використовують інтерактивні можливості інтернет - технологій і ведуть онлайнові опитування за трьома основними напрямками.

Перший напрямок - вивчення мережевої поведінки та ставлення користувачів мережі до технологічних і соціокультурних аспектів розвитку Інтернету (наприклад , оцінка дизайну сайтів та якості провайдерських послуг , перевагу сайтів , час , що витрачається на їх перегляд , регулярність і тривалість виходів в мережу і т.д.) .

Другий напрямок - дослідження споживчих установок і поведінки на різних ринках товарів і послуг. Опитування цього типу утворюють основний масив онлайнових досліджень . Більша кількість опитувань орієнтована на вимірювання ставлення до нових видів товарів і послуг масового споживання , які найближчим часом будуть запропоновані ринку або щойно з'явилися на ньому. На голосування ставиться все: зовнішній вигляд виробу , його упаковка і ціна , якість обслуговування в тій чи іншій системі магазинів або банків . Особливо слід згадати вивчення споживчих інтересів спеціальних груп (територіальних , демографічних та соціокультурних) , наприклад молоді.

Третій напрямок - вивчення соціальних і політичних установок, у тому числі електоральних переваг, ставлення до регіональних проблем, міжнародної політики та ін. Організатори опитувань не тільки попереджають потенційних респондентів про конфіденційність одержуваної інформації, але, вибираючи теми та формулювання питань, прагнуть не породжувати підозр у можливості її розголошення. Зазвичай такі опитування базуються на двоступеневій вибірці: спочатку комплектується респондентська панель, потім з неї випадковим чином обирається квотна вибірка, яка репрезентує генеральну сукупність за контрольованим дослідниками параметрами.

2. Соціологія інтернету

Об’єктом є аналіз соціального простору, що формує Інтернет мережі (соціальний аналіз інформаційно-комунікативного середовища, що формується в суспільстві)

Предметом – соціальні процеси, відносини і взаємозв’язки, що виникають в рамках мережевого соціального простору (вивчення аудиторії Інтернету та форм соціокультурної взаємодії між індивідами при обміні особистісною та соціальною інформацією).

Соціологія Інтернету стала визнаним науковим напрямом завдяки роботам Б. Уелмана та його школи. В теоретико-методологічному відношенні соціологія Інтернету, як і будь-який новий напрям соціального знання, формується в умові «розмежування повноважень» між вже існуючими та визнаними науковими дисциплінами (соціологією (зокрема її спеціальними та галузевими соціологіями), філософією, комунікативістикою, лінгвістикою, кібернетикою).

На сьогодні в рамках соціології Інтернету вивчаються:

Розвиваються також суміжні з соціологією сфери вивчення Інтернету, як інформаційно-комунікативної технології, а саме, розглядаються правові, психологічні, філософські, економічні та інші аспекти Інтернету. Соціологічна ж інтерпретація Інтернету пропонує погляд щодо можливих сукупних соціальних (політичних, психологічних, економічних, правових тощо) ефектів, про зміни систем цінностей і пріоритетів соціального розвитку..

Говорячи про Інтернет як об’єкт соціологічного дослідження, інформаційне середовище розглядають як існуючу об’єктивну реальність, що має свої закономірності розвитку та форми існування і функціонування. Інтернет спричинив в суспільстві зміни, що передусім виявилися у впливі на комунікативну мережу зв’язків, котра складається між людьми в тому чи іншому суспільстві. Тому, базовим підґрунтям для вивчення сутності і специфіки даного явища виступають поняття «комунікації» та «соціальної комунікації».

Соціальна комунікація займає особливе місце в житті не лише сучасного суспільства й кожного окремого індивіда зокрема. З нею прямо чи опосередковано в усі часи соціальної еволюції пов’язані практично всі сфери суспільного життя. Сучасні ж інформаційні і телекомунікаційні технології з їхнім стрімко зростаючим потенціалом та швидко зменшуваними витратами відкривають значні можливості для нових форм соціального співробітництва як в рамках окремих сфер суспільного життя, так і суспільства в цілому. Спектр таких можливостей постійно розширюється, попри географічні кордони соціальних спільнот. Найперспективнішими більшістю науковців вважаються економічна, наукова та культурна сфери.

Оскільки електронні комунікації мають специфічні характеристики, як то, анонімність комунікації в кібервіртуальності, - що іноді ускладнює науковий аналіз отримуваних даних.

Одним з центральних напрямків в сфері соціологічного вивчення Інтернету варто вважати так звану кіберсоціологію, що здобула визнання та розвиток в західній науці в 1990-ті роки, а в Україні – в 2000-ні роки. «Кіберсоціологія — некомерційна мультидисциплінарна галузь знання, що використовує технології веб-дизайну та має на меті критичний аналіз проблем, пов’язаних з Інтернетом, кіберпростором, кіберкультурою та життям інтернет-спільноти. Інші назви даної галузі — інтернет-соціологія, веб-соціологія, віртуальна соціологія». Поняття «кіберпростір» пов’язане з терміном «віртуальна реальність».

Кіберпростір є електронною мережею, в якій розгорнуті часткові віртуальні реальності. Через поняття кіберпростір часто визначають мережу Інтернет, смисловий варіант віртуальної реальності, де домінуюче положення займають логіко-мовні апперцептивні структури інформації. Вперше кіберпростір описав в 1985 р. У. Гібсон в науково-фантастичному романі «Нейромант» як «єдину, узгоджену галюцинацію мільярдів людей», що є глобальним мультикористувацьким віртуальним середовищем.

Перша серйозна спроба узагальнення методичного досвіду використання онлайнових опитувальних технологій у США була зроблена М. Купером, який запропонував типологію онлайнових опитувань, де вичленував дві групи, які об'єднали вісім типів таких опитувань.Виділяють наступні види опитувань в режимі on-line:

- e-mail-опитування

- Web-oпитування.

В даний час основним інструментом міжнародних та американських дослідницьких компаній для вивчення інтернет-аудиторії є опитування інтернет-панелі. Інтернет-панель – це сформована за спеціальною процедурою вибірка користувачів Інтернету, які погодилися періодично брати участь в опитуваннях конкретної дослідницької компанії.

Для забезпечення якості дослідження необхідним є формування бази даних про своїх потенційних респондентів. Така база називається Інтернет-панеллю. Дані збираються через спеціально організований сайт. Участь у панелі організується розсилкою запрошень у фокус-групи або пропозицій заповнити анкету. Як мотивуючого чинника використовуються розіграші грошей та призів, а за участь у фокус-групах кожен учасник отримує грошову винагороду або приз. Окремо існує гарантія конфіденційності отриманої інформації.

З використанням конференцій (неорганізований опитування) в режимі on-line або e-mail по базі даних (організований опитування) здійснюються експертні опитування. У першому випадку використовуються конференції тематичних сайтів, які відвідують відібрані експерти. У другому випадку розсилаються листи з e-mail експертам, адреси яких взяті з бази даних.

Існують декілька видів он-лайнових фокус-груп:

3. До найбільш поширених способів спілкування через Інтернет належать електронна пошта (e-mail), чат, ІС, форум або конференція. На думку Є.В. Грязнової (2001), інтернет-комунікація "... являє собою єдність чотирьох процесів: у ньому створюється нова реальність, яка відображає об'єктивну дійсність, висловлює суб'єктивно-особистісний світ і передає своє духовний зміст всім учасникам ".

- Анонімність . Полягає у відсутності достовірної інформації про співрозмовника або в неповноті інформації про нього. Анонімність мовби психологічно звільняє користувача від необхідності репрезентувати в процесі комунікації самого себе, тобто відповідати своєму реальному " Я " , тим самим відкриває можливості для конструювання альтернативних самопрезентацій . Реалізуються такі можливості не стільки в діловій , скільки в неформально - розважальної комунікації , де нерідко зустрічається укривання істинної інформації або презентація помилкової. Хоча зараз цей принцип можна заперечити.

  - Фізична непредставленість . У поєднанні з анонімністю відкриває простір , з одного боку , для надання про себе недостовірної інформації , з іншого боку - для фантазування з приводу співрозмовника (знову ж , перш за все, при неформальному спілкуванні ) . В Інтернеті в результаті фізичної непредставленності партнерів по комунікації один одному втрачає своє значення цілий ряд бар'єрів спілкування , обумовлених такими характеристиками партнерів по комунікації , які виражені в їх зовнішньому вигляді : їх статтю , віком , соціальним статусом , зовнішньою привабливістю або непривабливістю , а також комунікативною компетентністю людини , точніше - невербальної частиною комунікативної компетентності.

В даний час існує безліч класифікацій користувачів мережі Інтернет за різними характеристиками:

1) "за ступенем освоєння можливостей, що надаються мережею Інтернет". Відповідно до цієї класифікації основні категорії людей, що використовують Інтернет, є користувачами, посередниками , творцями, дослідниками і технічними працівниками (підтримують роботу мережі).

Користувачами середовища мережі Інтернет є люди , які використовують Інтернет в якості інструменту для вирішення різних завдань (ділових , навчальних , розважальних ) .

Посередниками в середовищі мережі Інтернет є фахівці з інформаційного пошуку . Метою функціонування посередників у середовищі мережі є правильно організована робота з пошуковими машинами і продуктивний пошук заданої інформації .

Творці - це люди , які заповнюють мережу змістом ( тексти , програмні файли , музика , графіка , мультимедіа , відео , віртуальна реальність ) і формами ( сайтами , порталами ) , розробляють сценарії розвитку мережі.

Дослідники - представники різних наукових спеціальностей ( соціологи , психологи , філософи , політологи і т. д. ) головною метою перебування у середовищі мережі Інтернет є вивчення її властивостей , закономірностей , функцій , проблем і перспектив становлення та розвитку середовища мережі Інтернет.

Технічним забезпеченням займаються такі категорії: провайдери , системні програмісти , системні адміністратори , веб - дизайнери. Основний показник їх роботи: чим краще вони працюють , тим вони непомітніше .

2) " за ступенем впливу в середовищі мережі Інтернет" . У ній відбувається умовний розподіл всіх людей, що користуються мережею на проектувальників , розробників і користувачів.

Проектувальником називається людина - мислитель , який схематично і концептуально розробляє як самі технічні та програмні продукти , так і сферу їх споживання.

Розробники , по суті справи , проводять в реальність плани проектувальників. У свою чергу діляться на дві категорії. Перша розробляє комп'ютери , саму мережу , операційну систему та інші програмні продукти , які можна віднести до ядра мережі . Другою категорією є професійні користувачі комп'ютерів і мережі , які створюють масив програм , що вирішують різні завдання людей реального світу.

Користувачі - найчисленніша частина людей, що використовують мережу Інтернет , люди , які пасивно споживають пропоновані їм програмні та технічні рішення. Користувачі не змозі простежити підстави створення пропонованих продуктів , але є споживачами результатів праці проектувальників і розробників.

3) Стратифікація користувачів за можливостями здійснення дій в мережі. Наприклад, людина із вищою освітою буде користуватися інтернетом більш повно, ніж людина без вищої освіти. Також людина, що не знає англійської мови, буде виключена із основної частини інтернет-комунікацій та доступу до найбільшого – англомовного сегменту інтернету.

4. В Інтернеті є багато компаній, що проводять платні опитування в Україні, ось перелік деяких із них:

1. www.anketka.ru – проект онлайн опитувань, який об’єднує в собі більше 750000 учасників і призначений для людей що проживають на території колишнього СРСР.

2. www.opinion.com.ua – український проект, який проводить платні опитування. Місією проекту є вивчення суспільної думки для задоволення потреб споживачів.

3. www.voprosnik.ru – велика кількість платних опитувань від компанії Вопросник.Ру і багатьох її партнерів.

4. Gemius S.A. - Найбільша агенція з онлайн досліджень регіону Центральної та Східної Європи. Компанія проводить дослідження інтернет ринку з моменту свого заснування в 1999 году. Gemius пропонує широкий спектр дослідницьких продуктів, що включають аналіз поведінки інтернет-користувачів (gemiusTraffic), аналіз соціально-демографічного профілю користувачів (gemiusProfile) або оцінку ефективності онлайн рекламних кампаній (gemiusEffect).

5. OMI (Online Market Intelligence) - це провідна російська компанія, що надає комплексні рішення для маркетингових онлайн досліджень, використовувані дослідними організаціями, рекламними агентствами, а також маркетинговими підрозділами компаній, що входять в рейтинг Fortune Global 500. Ці рішення включають програмування онлайн анкет, збір даних за допомогою власних онлайн панелей в Росії, Україні, Казахстані, Білорусі та країнах Балтії, а також візуалізацію інформації в реальному часі, а також програмне забезпечення Kinesis для проведення маркетингових досліджень з використанням Інтернету і мобільних пристроїв OMI пропонує економічно виправдані та зручні рішення для проведення опитувань споживачів, співробітників і партнерів компаній.

6. TNS Gallup.

5. Інтернет-лексика

Слово retweet включили до нового видання Оксфордського словника англійської мови, тепер ретвітнуть можна на повній законній лінгвістичному підставі, слово отримало офіційне визнання. Про це повідомив офіційний блог Оксфордського Університету. Якщо не розглядати окремо інтернет-жаргонізми, в цілому, в англійській мові з'явилося 400 нових слів. З'являються не тільки нові слова, а й змінюється сенс старих.

Аська, тетка Ася, Асик, Ася - сленговое название ICQ

Баг - глюк, ошибка в работе.

Болванка - пустой компакт-диск.

Вес (файла) - размер файла в метрах или килограммах.

Виснуть, висеть, зависнуть - перестать работать - если программа не реагирует ни на какие действия пользователя (или вообще операционная система).

Винда - Windows.

Винт - винчестер

Глюк - Ошибки в программе.

Гугль – google

ИМХО - (In My Humble Opinion - по моему скромному мнению) - Это слово обычно добавляют если не очень уверены в своих словах или хотят выразить свою точку зрения.

Инет, Нет - Интернет.

Инфа – информация

Килограмм = килобайт (Кб).

Клик, кликнуть, кликать - (от анг. click - клацанье, клацать) - при работе с мышкой - навести стрелочку указателя мыши на объект и нажать кнопочку на мышке (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)

Кряк - определенная программка, которая разрешает найти регистрационный ключ, код, пароль для пользования определенной программой.

Ламер, Лузер – человек (по мнению программиста), не доросший до юзверя.

Модер - модератор

Мыло, мылить - E-mail, писать по е-мейлу.

Оффтоп, офф, оффтопик - уклонение от заявленной ранее темы

Сервак - сервер

Скачка, скачивать - процесс сохранения файлов из Интернета.

Сливание, сливать - скачка, скачивать.

Собака, собачка, алеф - вот такая штука: @

Троян - вирус, поподающий на компьютер по вине пользователя - скачал программу, изображение и т.п.

Феня - работа программы в таком варианте, которую не предусматривал даже создатель.

Флуд; флудер, флудильщик (flood) - продолжительный бессмысленный оффтопик, бессмысленные сообщения.

Хакер - весьма милый человек, борющийся за свободу информации подручными средствами, этакий энтэвэшник в онлайне

Хз… - (хрен знает) Недовольство, надоедливый вопрос, уход от ответа

Хостинг - размещение сайта на сервере.

AKA (also known as) = ака (известный, также, как)
Учебный текст
© perviydoc.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации