Курсовий проект - Системи автоматичного керування енергооб'єктами - файл n3.docx

Курсовий проект - Системи автоматичного керування енергооб'єктами
Скачать все файлы (217.3 kb.)

Доступные файлы (6):
n1.docx160kb.06.03.2012 10:25скачать
n2.docx15kb.06.03.2012 10:03скачать
n3.docx19kb.06.03.2012 07:42скачать
n4.docx14kb.03.03.2012 09:16скачать
n5.docx16kb.03.03.2012 13:22скачать
n6.docx15kb.03.03.2012 13:58скачать

n3.docx

Вступ

Енергетика - це унікальна виробнича галузь. Жодне інше виробництво не вимагає настільки чіткої, скоординованої і злагодженої роботи всіх постачальників і споживачів продукції. Коли продукцією є електроенергія, всі великі генеруючі підприємства і кінцеві споживачі повинні бути інтегровані в єдину синхронну енергетичну систему.  Завдання управління режимами роботи єдиної енергосистеми і забезпечення її надійного функціонування і сталого розвитку пред'являють серйозні вимоги до систем обміну технологічною інформацією, які в професійному середовищі прийнято називати системами телемеханіки. Системний оператор єдиної енергетичної системи України, який здійснює функції диспетчерсько-технологічного управління, чітко регламентує основні технічні та функціональні характеристики систем обміну технологічною інформацією для всіх учасників балансуючого ринку електроенергії. Ці вимоги послужили причиною масової заміни систем телемеханіки електростанцій, так як експлуатувалися аж до останнього часу вітчизняні системи телеметрії, створені 20-30 років тому, безнадійно морально застаріли, були фізично зношені і не підлягали модернізації. Лише 2 роки тому констатували сумні факти: ​​70% пристроїв телемеханіки, передавальних телеінформації в диспетчерські центри, морально і фізично застаріли; обладнання зв'язку в основному є аналоговим, знаходиться в експлуатації в середньому 20-30 років, в значною мірою зношене (75-80%); склад інформації про режим та стан устаткування становить 30% від мінімально необхідного. В даний час Системний оператор має повноваження дискваліфікації учасників оптового ринку при виявленні технічної неготовності системи обміну технологічною інформацією з автоматизованою системою. Відключення енергогенеруючого підприємства від оптового ринку електроенергії загрожує дуже відчутними фінансовими втратами, тому керівництво електростанцій тепер з пильною увагою ставиться до вибору систем телемеханіки.


Ключовими критеріями при виборі системи телемеханіки є функціональна повнота, надійність роботи обладнання та програмного забезпечення, сукупна вартість володіння (ціна системи та її обслуговування). 

Системи керування повинні задовольняти ряд вимог:

-ієрархічна організація комплексу згідно з побудовою діючої структури;

-модульної побудови програмно-апаратних комплексів;

-наявності централізованих засобів мережного і системного адміністрування;

-протоколювання роботи комплексу в цілому та окремих його компонентів;

-високої надійності функціонування інформаційного середовища та

програмно-апаратних засобів, достовірності і захищеності інформа-

ції від несанкціонованого доступу;

-еволюційної побудови комплексу з можливістю нарощування функціональних можливостей;

-цілодобового режиму роботи всіх компонентів комплексу;

-забезпечення гнучкої адаптації до зміни умов експлуатації та організаційної структури;

-уніфікації програмних та апаратних модулів;

-резервування апаратних засобів;

-відкритості та використання сучасних мережних протоколів.
Телевимірюванням називається такий вимір, при якому об'єкт виміру - розташований на великій відстані від місця, де виробляється відлік вимірюваної величини. Необхідність у такого роду вимірах виникає, наприклад, в електричних мережах. Диспетчерський пункт може тільки тоді повністю виправдати себе, коли в ньому будуть зосереджені усі виміри, що характеризують виробничий процес. Тільки в цьому випадку диспетчер може швидко орієнтуватися й прийняти потрібні рішення для тих або інших змін у виробничих умовах. 


Загальні принципи телевимірювання.

На місці виміру, часто називаному стороною, що дає, вимірювана величина перетворюється в деяку нову електричну величину, зручну для виміру на відстані. Так, наприклад, потужність трифазної мережі може бути перетворена в пропорційний постійний струм для того, щоб його потім виміряти на відстані, користуючись замість семи проводів тільки двома. Ця нова величина передається на місце відліку (диспетчерський пункт) по проводам. Лінія, необхідна для цієї мети, називається каналом зв'язку. 

Як канал зв'язку при телевимірюваннях часто користуються вже прокладеними лініями, наприклад, телефонною, телеграфними або лінією високої напруги. На місці відліку або приймаючій стороні виміряється та величина, що передається по каналі зв'язку. Шкала вимірювального приладу градуюється безпосередньо в одиницях величини, вимірюваної на стороні, що дає. 

Основним для всякої телевимірювальної системи є вибір величини, переданої по каналі зв'язку, тому що від правильного вибору цієї величини залежить точність телевимірювання. Так, якщо по каналі зв'язку передавати деякий струм, пропорційний вимірюваній величині, а на приймаючій стороні вимірювати силу цього струму, то при цьому неминучі погрішності, обумовлені змінами в опорі лінії. 

Всі методи телевимірювання, засновані на передачі імпульсів, називаються імпульсними на відміну від першими, називаними методами інтенсивності. Вплив каналу виключають ще й третім способом, у якому прагнуть автоматично врахувати зміни струму в лінії, викликане всіма побічними причинами. Такі системи називаються компенсаційними.
Учебный текст
© perviydoc.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации